Nyregistrering och ändring av behörighet

Villkor och instruktioner för ansökan om tillgång till webSesam samt ändring/avslut av behörighet.

OBS! Beställning av produkter för stomi, diabetes, nutrition och inkontinens görs i Sesam LMN. Du hittar mer information här

 • Ansökan ska ske via ansökningsblankett som finns längst ner på denna sida.
 • Ansökan ska fyllas i med kontaktuppgifter till ansvarig chef
 • Samtliga obligatoriska fält (markerade med *) måste vara ifyllda - annars returneras blanketten till ansvarig chef för komplettering. Vid frågor om exempelvis kundnummer och buffertförråd eller formuläret i allmänhet kontaktas webSesam-support (010-473 80 80, knappval 4).
 • Blanketten fylls i, sparas ned på datorn och bifogas sedan i ett mail till info.hmc@vgregion.se  - Ange webSesam i ämnesraden.
 • Efter att du registrerats som användare i webSesam (normalt ca 1 vecka) skickas användarnamn och instruktioner för inloggning till dig per e-post. Även ansvarig chef kommer att meddelas via e-post.
 • Anmäl alltid via blanketten all förändring (t.ex. tjänstledighet, namnbyte, byte av arbetsplats eller roll) och anmäl även alltid när anställning upphör med hjälp av blanketten

Notera att:

 • Du ansvarar själv för din förskrivningsrätt, systemet sätter inga begränsningar utan ansvaret för beställningar ligger på beställaren själv
 • Du ansvarar själv för att uppdatera dina personliga kontaktuppgifter såsom telefonnummer och epost i webSesam
 • Användarnamn och lösenord skall förvaras på ett säkert sätt för att undvika att någon obehörig får tillträde till webSesam
 • Användarnamn och lösenord får inte sparas i webbläsaren
 • De personuppgifter du söker efter i systemet loggas.
 • Om du glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt ditt lösenord?" i inloggningsvyn till webSesam.
  Fungerar inte det, kontakta webSesam-support.

Uppgift om vilka beställare som finns kopplade till kund inklusive dess eventuella förrådskopplingar finns att hämta via Crystal Reports; (Kundrapporter/Verksamhetsuppföljning/Registervård/Kund och förskrivarregister till Excel)

Rapporten fungerar som en sammanställning av förskrivare/beställare per kund och förändringar hanteras genom blanketten ”Ansökan om tillgång till webSesam samt ändring/avslut av behörighet”.

OBS! om du inte har tillgång till Crystal Reports kontakta din kundrepresentant, mer information hittar du här

Blankett för ansökan/ förändring av behörighet

Blankett för ansökan/förändring av behörighet för flera användare som önskar samma behörighet 

Senast uppdaterad: 2019-01-17 15:27