Antidecubitusmadrasser

Om utbildningen

 

Välkommen till en grundutbildning med både teori och praktiskt moment! Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och göra erfarenhetsutbyte av både teoretisk och praktisk kunskap kring antidecubitusmadrasser. Målet är att du efter utbildningen ska känna ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov och utifrån det även i valet av lämplig antidecubitusmadrass.

Vad får du lära dig?

  • Grundläggande kunskap om trycksår och trycksårsprofylax
  • Handbokens riktlinjer för förskrivning av antidecubitusmadrasser
  • Viktiga aspekter vid val av antidecubitusmadrasser
  • Kunskap om antidecubitusmadrasser i sortiment
  • Genomgång av sortimentsöversikten

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsning av hjälpmedelskonsulent
  • Visning och instruktion av aktuellt sortiment av leverantörer
  • Praktiskt moment med möjlighet att prova och hantera madrasser

Vem vänder sig utbildningen till?

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med grundläggande förskrivarkunskaper samt inloggningsuppgifter i webSESAM.

Praktisk information

Basutbud

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Se avbokningsregler.

Tid och plats

Halvdagsutbildning.
Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla cirka 1 gång/termin.

För datum och tid för kommande utbildningar, se Aktuella utbildningstillfällen längst ner till vänster på sidan.

Måltider

Förmiddagskaffe/te med ostsmörgås eller eftermiddagskaffe/te med frukt ingår. Kom i håg att ange önskemål om specialkost när du anmäler dig.

Antal utbildningsplatser

Max antal deltagare: 20
Minimum antal deltagare: 8
Vid för få anmälningar kan utbildningen komma att ställas in.

Anmälan

Du anmäler dig via Regionkalendern eller genom att klicka på aktuellt utbildningstillfälle längst ner till vänster på sidan. Vid anmälan behöver du ange ditt förskrivar-ID (användarnamn) i webSESAM samt din verksamhets betalarnummer i Sesam2. 
Vid frågor om betalarnummer i Sesam2, kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst tel. 010-4738080. Välj knappval 5 - för fakturafrågor.

Utbildningsansvarig

Sofia Carlsson och Karola Lindstedt Johansson, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral samt leverantörer.

Avbokningsregler

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, debiteras vårdgivaren med 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig utbildningskoordinator senast dagen innan utbildningen.

Inbjudan hösten 2018 för utskrift

Aktuella utbildningstillfällen

24
okt

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Uddevalla, Lokal: Fyren
Ort: Uddevalla
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning
25
okt

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Skövde, Lokal: Billingen
Ort: Skövde
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning
26
okt

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Borås, Lokal: Knallen
Ort: Borås
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning

Marie Johansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:52