Workshop Kommunikationshjälpmedel

Om utbildningen

Välkommen till en halvdagsworkshop på olika teman inom hjälpmedel för kommunikation. Tema varierar från termin till termin. Tidigare utbud av workshops kan bokas som uppdragsutbildning, dvs. efter förfrågan. Se information om tidigare workshops längre ner.

Våren 2019: Ögonstyrda samtalsapparater

Mer information om innehåll samt vårens datum publiceras i slutet av november.

Vad får du lära dig?

Se Inbjudan för mer information om respektive workshop.

Vilka delar består utbildningen av?

      • Introduktion och genomgång.
      • Praktiskt moment där du får prova inställningar och lära dig att praktiskt hantera hjälpmedlen eller programvaran.

Vem vänder sig utbildningen till?

Logopeder och arbetsterapeuter med med grundläggande förskrivarkunskaper. Se även Inbjudan för respektive workshop nedan.

Tidigare workshops

Våren 2017: Workshop PODD PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och vi går igenom de hjälpmedel för PODD som finns i sortiment.

Hösten 2017: Workshop Enklare samtalsapparater med fasta och variabla tryckytor

Våren 2018: Workshop Alternativa styrsätt En del patienter behöver alteranativ till pekskärm för att kunna styra sin samtalsapparat. Du får prova och lära dig om alterantiva styrsätt till datorbaserade samtalsapparater.

Hösten 2018: Workshop om programvaran Grid 3

Läs mer om hur du efterfrågar en utbildning.

Praktisk information

Basutbud

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Se avbokningsregler.

Tid och plats

Halvdagsworkshop. Genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla 1-2 gånger/år och hjälpmedelscentral. Innehåll och tema växlar från termin till termin.

För datum, tid och aktuellt tema för kommande workshops, se Aktuella utbildningstillfällen längst ner till vänster på sidan.

Måltider

Förmiddagskaffe/te med ostsmörgås eller eftermiddagskaffe/te med frukt ingår. Kom i håg att ange önskemål om specialkost när du anmäler dig.

Antal utbildningsplatser

Max antal deltagare: 10
Minimum antal deltagare: 5
Vid för få anmälningar kan utbildningen komma att ställas in.

Anmälan

 

Du anmäler dig genom att klicka på aktuellt utbildningstillfälle här på sidan eller via VGR-Kalendern. Vid anmälan behöver du ange ditt förskrivar-ID (användarnamn) i webSESAM samt din verksamhets betalarnummer i Sesam2.  Vid frågor om betalarnummer i Sesam2, kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst tel. 010-4738080. Välj knappval 5 - för fakturafrågor.

Utbildningsansvarig

Karola Lindstedt, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulent på respektive hjälpmedelscentral.

Avbokningsregler

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, faktureras vårdgivaren med 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig utbildningskoordinator senast dagen innan utbildningen.

Inbjudan hösten 2018 för utskrift

 

Aktuella utbildningstillfällen

Inga fler utbildningstillfällen 2018. Workshop Ögonstyrda samtalsapparater genomförs 6 och 9 maj 2019. Anmälan öppnar i slutet av november.

Marie Johansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:52