09 Hjälpmedel för personlig vård

0906 Kroppburen skyddsmateriel
0909 Hjälpmedel för av- och påklädning
0912 Hjälpmedel vid toalettbesök
0933 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch