2221 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

222103 Bokstavs- och symbolsatser tavlor

222109 Samtalsapparater  

222112 Programvara för närkommunikation

222190 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser