Kompressionsklasser

Kompressionsklasser

Kriterier för förskrivning av kompressionsstrumpor i Handboken Ny länk

  http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/medicinsk-behandling/040606-stodstrumpor/

Kompressionsklasser

Klass 1 15-21 mmHg, ger lätt kompression– används vid lättare svullnad, tunga ben, förbyggande vid graviditet och flygresor.

Klass 2 23-32 mmHg, ger normal kompression– förskrivs vid symtomgivande venös insufficiens, svullnad, smärta och sårrecediv.

Klass 3 34-46 mmHg, ger kraftig kompression som används vid svårare tillstånd när inte klass 2 är tillräckligt. Används till patienter med lymfödemsproblematik.

Vid venös insufficiens – se till att det är utfört arteriell och venös doppler före utprovningen.

 

Du behöver:

Måttband och beställning protokoll.

Ta helst måtten om morgonen eller låt benet vila högt i minst 15 minuter. Har patienten ett stort ödem är det bättre att bandagera extremiteten tills ödemet avtar innan måtten tas för att få en passande storlek på strumpan. Måttbandet ska ligga tätt på huden utan att vara spänt. Måttet ”cY” tas med fotleden i 90grader under mätningen.

                       

Tag både omfångsmått, c och längdmått, l på samtliga ställen och fotlängd, z (sluten, öppen).