Ny - Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Inom följande områden ska Hjälpmedelscentralen tillhandahålla produkter vars beställningar görs via webSESAM:

04 Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling

Sortimentsöversikt 090903 Strumppådragare för kompressionsstrumpor

Sortimentsöversikt 222724 System för övervakning och eller positionering

En fullständig lista över de produktområden som omfattas av överenskommelsen med ISO-koder finns här

 I webSESAM finns vårt beställningsbara sortiment för hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet.

Handbok - Medicinsk behandling

En enkel väg att få överblick över vilka tillbehör som finns till en viss produkt och deras artikelnummer med webSESAM är att söka i webSESAM Guide Sök artikel via benämning

Har du tillgång till leverantörens artikelnummer kan du söka fram webSESAMs artikelnummer på liknande sätt.
Guide sök artikel

 Kompression

Välj vilken kompressionsstrumpa, handske eller kompression till övriga delar av kroppen som du vill beställa. Sök fram beställningsblankett/mätprotokoll på företagets webbplats, du hittar länkarna till företagens webbplatser här.

Guide sök samlingsartikel

Kompressionsstrumpor
Instruktion och guider för Kompressionsstrumpor

 

Kompressionshandskar

Instruktion för beställning

 

Värmehandskar/vantar
Utprovningsguide-värmehandskar 

Konsultation

Inom Hjälpmedel för medicinsk behandling i hemmet finns det i Skövde två hjälpmedelskonsulenter som till professionen är distriktssjuksköterskor. Expertstöd kring produkter omfattar information, rådgivning, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning. Konsultation som gäller en specifik patient beställs via arbetsorder i webSESAM, konsultationsunderlag bifogas. Kontakt tas med förskrivaren för att komma överens om en tid för besök på hjälpmedelscentralen eller i hemmet.

Våra tider för konsultation är mellan kl: 08.00-12.00, 13.00-16.30

Kundtjänsttelefon 010-473 80 80 val 2 respektive 5

Läs mer om våra medicnska hjälpmedel