Hjälpmedel vid medicinsk behandling

-Från 1 maj utökar vi vårt sortiment inom området infusionspumpar och förbrukningsartiklar för läkemedelsbehandling smärta, immunglobulin
och parkinson, sedan tidigare har vi även TPN(parenteral nutrition) 

-Itererad beställning av förbrukningsartiklar - iterationsartikel 71797(gäller endast infusion)
För förbrukningsartiklar inom infusion så kan förskrivare ge patient
möjlighet att göra itererade uttag (flera uttag under 1 år). Förskrivare
lägger då till artikel 71797 i websesam, antal uttag inom 1 år på kundorder. Alla förbrukningsartiklar som finns på aktuell kundorder omfattas då av
detta. Patienten kan endast göra ett uttag åt gången genom att ringa HMC:s kundtjänst.

71797 levereras ut som vanligt med övriga artiklar då plocklista kommer ut – den ska sedan bara fungera som en information för kundtjänst att patienten har rätt att få ut fler förbrukningsartiklar. Uttagen lägger kundtjänst till en
ny rad på ordern, dessa kommer sedan ut på plocklista som vanligt och levereras till patient.

Hantera iteration via webSesam - Instruktion

0403 Hjälpmedel för andningsbehandling

040406

0406 Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling

0419 Hjälpmedel för att handha medicin

0424 Material och utrustning för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester

0427 Simulatorer

0430 Hjälpmedel för värme- och/eller kylbehandling

090903 Strumpådragre för kompressionsstrumpor

222724 System för övervakning och/eller

Avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

Avhjälpande underhåll beställs i webSesam av förskrivaren.
Avhjälpande underhåll påbörjas inom 3 arbetsdagar efter beställning i webSesam och genomförs inom 10 arbetsdagar.
Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Hjälpmedelscentralen har som mål att avhjälpa de allra flesta felen inom 1- 6 dagar

För bästa möjliga service är det viktigt att:
Ange individnummer på hjälpmedlet
Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner
Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat, om åtgärden ska ske hos patienten/er arbetsplats
En kortfattad och saklig beskrivning vad felet gäller.

Akut avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

Akut avhjälpande underhåll (åtgärd inom 8 arbetstimmar) beställs av förskrivare eller direkt av patient. Beställningen kan antingen göras i webSesam eller att patienten ringer direkt till hjälpmedelscentralens kundtjänst.

Akuta företeelser är när där det finns risk för vård skada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd.

Akut avhjälpande underhåll ingår ej i funktionshyran utan debiteras enl motsvarande samarbetsavtal

Information vid leverans av hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet – koncentratorer

När behövs en tekniker från hjälpmedelscentralen? Vid teknisk utbildning av assistenter/anhöriga eller vårdpersonal utöver vad som
ingår i 1:a leverans måste förskrivare lägga konsultationsarbetsorder där timpris debiteras.

1:a leverans till hemmet ”Hemgång” räknas som 1:a leverans och
ingår i funktionshyran. 

För att tekniker skall veta vad som skall utföras måste förskrivare lägga
en arbetsorder montering/installation/demonteringsarbetsorder.

Montering_installation - teknikers medverkan vid (hem)leverans 

Flytt Flytt av hjälpmedel mellan olika boenden eller där det behövs flytt
eller extra information/utbildning förutom 1:a leverans, faktureras arbetstiden. Förskrivare får då lägga en konsultationarbetsorder. 

Om det hänt något längs vägen som gör att hjälpmedlet inte fungerar som
det ska i samband med flytten så beställs arbetsorder avhjälpande underhåll från hjälpmedelscentralen

Inom Hjälpmedel för medicinsk behandling i hemmet finns det i Skövde
två hjälpmedelskonsulenter som till professionen är distriktssjuksköterskor. Expertstöd kring produkter omfattar information, rådgivning, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning. Konsultation som gäller en specifik patient beställs via arbetsorder i webSESAM, konsultationsunderlag bifogas. Kontakt tas
med förskrivaren för att komma överens om en tid för besök på hjälpmedelscentralen eller i hemmet.

Våra tider för konsultation är mellan kl: 08.00-12.00, 13.00-16.30

Kundtjänsttelefon 010-473 80 80 val 2 respektive 5

Test

Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet.

Hjälpmedelscentralens team som arbetar med hjälpmedel vid medicinsk behandling i Västra Götaland finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

Senast uppdaterad: 2018-10-24 15:49