Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Så här arbetar Hjälpmedelscentralen under Covid- 19

Covid-19

För hjälpmedelscentralens säkerhet och omsorg av våra medborgare följer vi noga information, råd  och beslut från regionen och myndigheter om Covid-19 och vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerhetsställa våra medborgares och medarbetares hälsa samt minimera risken för smittspridningen.

 • Vi tar endast emot bokade besök och tänk på att man måste vara symtomfri från snuva, hosta, halsont, feber eller andningspåverkan.
 • Vid inbokade besök på Hjälpmedelscentralen vill vi minimera antal personer som medföljer till Hjälpmedelscentralen. 
  Eftersom smittspridningen av covid-19 har ökat igen begränsas antalet personer vid besöket. En förskrivare, en medföljande till patient och vid behov en tolk. Det finns just nu ingen möjlighet för ytterligare medföljare att vistas i vårt väntrum. 
  Entrédörren är låst, vänligen ring på entréklockan och invänta personal som kommer och öppnar.
 • Finns en inbokad tid hos konsulent/ tekniker på Hjälpmedelscentralen eller ett bokat hembesök och har något symtom som nämns ovan, kontaktar du Hjälpmedelscentralens kundtjänst på telefonnummer 010-473 80 80, val 2 därefter val 9, innan besöket.
 • Vi som arbetar på Hjälpmedelscentralen är symtomfria och stannar hemma vid sjukdom.


Vid frågor kontakta vår kundtjänst, 010- 473 80 80,
val 2 därefter val 9.


 

 

 

 

Frågor gällande försörjning av MTP i vardagsmiljö under pågående och/eller efter Covid-19 pandemin kommer att samordnas och hanteras i en tillfällig arbetsgrupp inom Covid-19 organisationen. I gruppen finns representanter från kunskapsstöd Läkemedel och Hjälpmedel samt representanter från Koncerninköp, Hjälpmedelscentralen och Läkemedelsnära produkter.

Det finns ett antal hjälpmedel identifierade som vi vet att både Sverige och andra delar av världen har stort behov av och gör anspråk på.

För närvarande gäller det O2-koncentratorer, hemventilatorer och sugpumpar. Ytterligare hjälpmedel kan komma att identifieras.

Då åtgång, tillgång och leveranser av hjälpmedel kan förändras snabbt under pågående pandemi behöver hjälpmedlen och dess försörjning samordnas så att de kan nyttjas där de för stunden behövs mest i Västra Götaland. Samordningen kan t ex gälla frågor om hjälpmedel i buffertförråd där tillgång behöver prioriteras. Arbetsgruppen kommer hantera uppkomna frågor. Det kan bli aktuellt med nationell samordning i förlängningen.

Alla frågor gällande försörjning av MTP relaterade till Covid-19 som skickas till funktionsbrevlådan samordning.hjalpmedel@vgregion.se kommer att nå arbetsgruppen.

 • För att ytterligare stärka de basala hygienrutinerna väljer vi på HMC att personalen använder munskydd och visir vid ”ansiktsnära” arbete inom 2m från patienten. Detta är en åtgärd som ska skydda så väl patienter som oss själva.

 • Inför besök på Hjälpmedelscentralen krävs en dialog mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralens personal i syfte att säkerställa symtomfrihet och möjlighet att genomföra mötet. 
 • Arbetsorder som avbokas av förskrivare eller patient och ny tid inte är aktuell inom ca 4 veckor avslutas. Detta bland annat för att prioritera på rätt sätt och att efterfrågad åtgärd ska vara aktuell.  
 • Vi tar bara emot arbetsorder som är aktuella för åtgärd. Önskemål om att boka tid långt fram kommer inte att tillgodoses. Förskrivare hänvisas att återkomma när konsultationen är aktuell. 
 • För att underlätta för förskrivarna, kommer inte nya konsultationsunderlag att efterfrågas för nya ärenden som ersätter avslutad arbetsorder. Informationsinhämtning genomförs då istället vid förväntningssamtalet. 
 • Hjälpmedelscentralen efterfrågar förväntningssamtal för möjlighet till en god förberedelse och att kunna planera rätt insats.
 • Om fastställd coronasmitta eller förekomst av luftvägsinfektion förekommer inför fysisk konsultation utförs ingen konsultation
 • Alla besökare behöver intyga symtomfrihet vid entrén till Hjälpmedelscentralens lokaler.
 • Inför besöket begränsas antalet personer till att endast nödvändiga personer medverkar vid utprovning.
 • Möjligheten till konsultation via telefon eller online erbjuds i större omfattning. Trepartssamtal online, kan också vara möjligt i vissa fall.
 • Utifrån rådande läge påminner Hjälpmedelscentralen om att hjälpmedel som ska återlämnas ska vara väl rengjorda och vid behov desinficerade med ytdesinfektionsmedel. Hjälpmedelscentralen hämtar inte hjälpmedel som inte är rengjorda eller desinficerade. Rengjorda och desinficerade hjälpmedel ska inte emballeras i exempelvis tätslutande plast eller annat material. Hjälpmedlen ska heller inte märkas upp med information om ”smitta” eller liknande. 

 • Hjälpmedelscentralen kommer fråga om det förekommer symptom på coronaviruset eller smitta på hämtadressen och kontrollera om hjälpmedlen är rengjorda och desinficerade. Detta görs i samband med att hämtningen aviseras. Förekommer coronasmitta eller symptom med luftvägsinfektion gör chauffören upp med angiven kontaktperson på hämtordern, hur hämtningen ska genomföras.
 • Kan chauffören och kontaktpersonen inte lösa hur hämtningen ska genomföras, kommer vårdgivaren få kontaktuppgifter till ansvarig chef på Hjälpmedelscentralen för att lösa hur hämtningen ska genomföras.
 • Får chauffören inte kontakt med angiven kontaktperson, meddelas ansvarig chef på Hjälpmedelscentralen. Denne tar kontakt med vårdgivaren för att lösa hur hämtningen ska genomföras.

Här kan du läsa om vad som gäller ang hjälpmedel som varit i kontakt med covid-19 patienter och vad som gäller vid hämtning och lämning av hjälpmedel. 

 • Undvika kontakt med patient så långt som möjligt vid leveranser och hämtningar. Exempelvis genom att ställa leveranser vid dörr eller i annat utrymme i anslutning till leveransadressen.
 • Hjälpmedelscentralen kommer fråga om det förekommer symptom på coronasmitta eller smitta på leveransdressen. Detta görs i samband med att leveransen aviseras.
 • Om fastställd coronasmitta eller förekomst av luftvägsinfektion förekommer på leveransadressen utförs leveransen om möjligt i vid dörr eller i annat utrymme i anslutning till leveransadressen. Om detta inte är möjligt ska förskrivaren kontaktas och vid leveransen ska vårdgivaren säkerställa att patienten ska vara förflyttad från leveransplatsen i god tid innan leveransen genomförs. Patienten ska inte vara i samma rum. 
 • Till följd av rådande omständigheter kommer arbete med förebyggande underhåll (FU) och besiktningar att påverkas.

  Inom produktområden nutrition kommer allt arbeta med FU att pausas helt. För övrigt är målsättningen att hålla deadlines så långt som möjligt utan att kompromissa med gällande rekommendationer pga. Covid-19. Bedömningen kommer att göras vid varje enskilt tillfälle och i dialog med patienten/anhörig om det är genomförbart utifrån risken för smittspridning.

 • Om fastställd coronasmitta eller om luftvägsinfektion förekommer, utförs underhållet om möjligt i vid dörr eller i annat utrymme i anslutning till leveransadressen. Om detta inte är möjligt kommer förskrivaren kontaktas för att säkerställa att patienten ska vara förflyttad från platsen i god tid innan underhållet genomförs så att det inte finns någon patientkontakt. Patienten ska inte vara i samma rum.

Senast uppdaterad: 2020-03-16 13:58