Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19

Vi ser gärna att du kommer till oss vaccinerad med omsorg om dig själv, andra besökare och oss anställda.

Information om hur och var du vaccinera dig finns på 1177.se

 • Vi tar endast emot förbokade besök.
 • Inför besöket begränsas antalet personer till att endast nödvändiga personer medverkar vid utprovning.
 • Har du en inbokad tid hos konsulent/ tekniker på Hjälpmedelscentralen eller i ditt hem och har symtom, kontaktar du Hjälpmedelscentralens kundtjänst på telefonnummer 010-473 80 80, val 1 därefter val 2,
  innan planerat besök.
 • Vi som arbetar på Hjälpmedelscentralen är symtomfria och stannar hemma vid sjukdom.
 • Tvätta/sprita händer ofta
 • Håll avstånd till andra
 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom

Vid frågor kontakta vår kundtjänst, 010- 473 80 80,
val 1 därefter val 2.


 

 

 

 

Frågor gällande försörjning av MTP i vardagsmiljö under pågående och/eller efter Covid-19 pandemin kommer att samordnas och hanteras i en tillfällig arbetsgrupp inom Covid-19 organisationen. I gruppen finns representanter från kunskapsstöd Läkemedel och Hjälpmedel samt representanter från Koncerninköp, Hjälpmedelscentralen och Läkemedelsnära produkter.

Det finns ett antal hjälpmedel identifierade som vi vet att både Sverige och andra delar av världen har stort behov av och gör anspråk på.

För närvarande gäller det O2-koncentratorer, hemventilatorer och sugpumpar. Ytterligare hjälpmedel kan komma att identifieras.

Då åtgång, tillgång och leveranser av hjälpmedel kan förändras snabbt under pågående pandemi behöver hjälpmedlen och dess försörjning samordnas så att de kan nyttjas där de för stunden behövs mest i Västra Götaland. Samordningen kan t ex gälla frågor om hjälpmedel i buffertförråd där tillgång behöver prioriteras. Arbetsgruppen kommer hantera uppkomna frågor. Det kan bli aktuellt med nationell samordning i förlängningen.

Alla frågor gällande försörjning av MTP relaterade till Covid-19 som skickas till funktionsbrevlådan samordning.hjalpmedel@vgregion.se kommer att nå arbetsgruppen.

 

 • Inför besök på Hjälpmedelscentralen krävs en dialog mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralens personal i syfte att säkerställa symtomfrihet. Om fastställd coronasmitta eller om luftvägsinfektion förekommer utförs ingen fysik konsultation. 
 • Möjligheten till konsultation via telefon eller online erbjuds som alternativ. Trepartssamtal online, kan också vara möjligt i vissa fall.
 • Inför besöket begränsas antalet personer till att endast nödvändiga personer medverkar vid utprovning.
 • Hjälpmedelscentralens personal använder munskydd och visir vid ansiktsnära arbete inom 2 m från patient. Patient använder munskydd om hen så önskar och Hjälpmedelscentralen tillhandahåller munskydd i de fallen.
 • Arbetsorder som inkommer till Hjälpmedelscentralen ska vara aktuella för åtgärd. Önskemål om att boka tid långt fram kommer inte att tillgodoses utan förskrivare hänvisas att återkomma när konsultationen är aktuell.
 • Arbetsorder som avbokas av förskrivare eller patient och ny tid inte är aktuell inom ca 4 veckor avslutas. Detta bland annat för att prioritera på rätt sätt och att efterfrågad åtgärd ska vara aktuell.  
 • Hjälpmedelscentralen efterfrågar förväntningssamtal för möjlighet till en god förberedelse och att kunna planera rätt insats.
 • Utifrån rådande läge påminner Hjälpmedelscentralen om att hjälpmedel som ska återlämnas ska vara väl rengjorda och vid behov desinficerade med ytdesinfektionsmedel. Hjälpmedelscentralen hämtar inte hjälpmedel som inte är rengjorda eller desinficerade. Rengjorda och desinficerade hjälpmedel ska inte emballeras i exempelvis tätslutande plast eller annat material. Hjälpmedlen ska heller inte märkas upp med information om ”smitta” eller liknande. 

 • Hjälpmedelscentralen kommer fråga om det förekommer symptom på coronaviruset eller smitta på hämtadressen och kontrollera om hjälpmedlen är rengjorda och desinficerade. Detta görs i samband med att hämtningen aviseras. Förekommer coronasmitta eller symptom med luftvägsinfektion gör chauffören upp med angiven kontaktperson på hämtordern, hur hämtningen ska genomföras.
 • Kan chauffören och kontaktpersonen inte lösa hur hämtningen ska genomföras, kommer vårdgivaren få kontaktuppgifter till ansvarig chef på Hjälpmedelscentralen för att lösa hur hämtningen ska genomföras.
 • Får chauffören inte kontakt med angiven kontaktperson, meddelas ansvarig chef på Hjälpmedelscentralen. Denne tar kontakt med vårdgivaren för att lösa hur hämtningen ska genomföras.

Här kan du läsa om vad som gäller ang hjälpmedel som varit i kontakt med covid-19 patienter och vad som gäller vid hämtning och lämning av hjälpmedel. 

 • Hjälpmedelscentralen undviker kontakt med patient så långt som möjligt vid leveranser och hämtningar. Exempelvis genom att ställa leveranser vid dörr eller i annat utrymme i anslutning till leveransadressen.
 • Hjälpmedelscentralen kan komma att fråga om det förekommer  symptom på coronasmitta eller smitta på leveransdressen. Detta görs i sådana fall i samband med att leveransen aviseras.
 • Om fastställd coronasmitta eller förekomst av luftvägsinfektion förekommer på leveransadressen utförs leveransen om möjligt i vid dörr eller i annat utrymme i anslutning till leveransadressen. Om detta inte är möjligt ska förskrivaren kontaktas och vid leveransen ska vårdgivaren säkerställa att patienten ska vara förflyttad från leveransplatsen i god tid innan leveransen genomförs. Patienten ska inte vara i samma rum.

Hämtning och återlämning under Covid-19

 • Utifrån rådande läge påminner Hjälpmedelscentralen om att hjälpmedel som ska återlämnas ska vara väl rengjorda och vid behov desinficerade med ytdesinfektionsmedel. Hjälpmedelscentralen hämtar inte hjälpmedel som inte är rengjorda eller desinficerade. Rengjorda och desinficerade hjälpmedel ska inte emballeras i exempelvis tätslutande plast eller annat material. Hjälpmedlen ska heller inte märkas upp med information om ”smitta” eller liknande.
 • Hjälpmedelscentralen kan komma att fråga om det förekommer symptom på coronaviruset eller smitta på hämtadressen och kontrollera om hjälpmedlen är rengjorda och desinficerade. Detta görs i sådana fall i samband med att hämtningen aviseras. Förekommer coronasmitta eller symptom med luftvägsinfektion gör chauffören upp med angiven kontaktperson på hämtordern, hur hämtningen ska genomföras.
 • Kan chauffören och kontaktpersonen inte lösa hur hämtningen ska genomföras, kommer vårdgivaren få kontaktuppgifter till ansvarig chef på Hjälpmedelscentralen för att lösa hur hämtningen ska genomföras.
 • Får chauffören inte kontakt med angiven kontaktperson, meddelas ansvarig chef på Hjälpmedelscentralen. Denne tar kontakt med vårdgivaren för att lösa hur hämtningen ska genomföras.

  Här kan du läsa om vad som gäller ang hjälpmedel som varit i kontakt med covid-19 patienter och vad som gäller vid hämtning och lämning av hjälpmedel. 

Om fastställd coronasmitta eller om luftvägsinfektion förekommer, utförs underhållet om möjligt i vid dörr eller i annat utrymme i anslutning till leveransadressen. Om detta inte är möjligt kommer förskrivaren kontaktas för att säkerställa att patienten ska vara förflyttad från platsen i god tid innan underhållet genomförs så att det inte finns någon patientkontakt. Patienten bör inte vara i samma rum.

 

 • Symtomfrihet ett måste vid närvaro/deltagande på utbildning.
 • Utbildningsdeltagare slussas direkt till utbildningslokal och skall inte vänta i väntrummet, för att undvika trängsel och skydda patienterna.
 • Hjälpmedelscentralens lunchrum är inte tillgängligt för externa besökare, de hänvisas till lunchrestauranger och fika i/vid utbildningslokalen.
 • Vi tillhandahåller munskydd om önskar använda (och även visir om någon deltagare skulle önska detta i moment nära andra deltagare).
 • Vi tillhandahåller handsprit och ytsprit i/vid utbildningslokalen för behov av rengöring. Utbildarna kommer att trycka på basala hygienrutiner.


Senast uppdaterad: 2021-12-28 10:55