Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelscentralen upphör att leverera hjälpmedel i flergångspåsar

Som en del i miljöarbetet har Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen testat flergångspåsar för leverans av hjälpmedel. Efter utvärdering återgår man nu till engångspåsar. Anledningen är att flergångspåsarna inte har kunnat återanvändas tillräckligt många gånger och därför får en högre miljöpåverkan än en engångspåse. Förändringen kommer ske succesivt under våren och ska inte påverka leveransen av hjälpmedel i övrigt. I det fortsatta förbättringsarbetet understryker Hjälpmedelscentralen vikten av källsortering för en ökad materialåtervinning.

Med ambitionen att minska miljöpåverkan från förpackningsmaterial började Hjälpmedelscentralen i början av 2021 att leverera hjälpmedel i flergångspåsar i stället för engångspåsar. Påsarna skulle enbart användas för rent gods och återanvändas som en del i det cirkulära flödet av hjälpmedel. En utvärdering av projektet genomfördes under våren 2022 och den visar att flergångspåsarna tyvärr inte återanvänds i den utsträckning som krävs för att vara bättre än en engångspåse.

Utvärderingen identifierar dessutom andra problem i hanteringen som inte förutsågs vid införandet, exempelvis svinn och svårigheter att hålla isär rena påsar och återlämnade hjälpmedel. En arbetsgrupp har under hösten 2022 undersökt möjligheter att komma till rätta med problemen och dragit slutsatsen att lösningarna skulle bli för komplexa och resurskrävande i förhållande till den potentiella nyttan.

Hjälpmedelscentralen upphör därför med flergångspåsar och övergår till engångspåsar som i största möjliga utsträckning ska vara tillverkade av återvunnen eller förnybar råvara, och vara enkla för mottagaren att källsortera. Jämfört med att använda flergångspåsar med låg återanvändning är engångspåsar ett bättre alternativ, inte enbart av miljöskäl. Förändringen kommer ske succesivt under våren och ska inte påverka leveransen av hjälpmedel i övrigt. 

I det fortsatta förbättringsarbetet kommer Hjälpmedelscentralen titta vidare på andra typer av förpackningar som kan fungera väl och vara mindre miljöbelastande.

Hjälpmedelscentralens mest prioriterade arbeten utifrån ett miljöperspektiv är att minimera den negativa miljöpåverkan från inköp av hjälpmedel, från transporter, avfall och användning av kemiska produkter. Detta görs framför allt genom att ställa krav vid upphandling, återanvända hjälpmedel, fasa ut fossila drivmedel och farliga kemikalier. Att optimera användandet av förpackningar och emballage är en del i detta.


Senast uppdaterad: 2023-01-17 15:27