Nyhet angående montering och demontering av hjälpmedel i samband med leverans eller hämtning

Arbetsordertypen ”Montering/Installation/Demontering” delas from 230502 upp i två arbetsordertyper; ”Montering/Installation” samt Demontering/Avinstallation”.

Information kring vad som gäller för olika artiklar som behöver monteras eller demonteras i samband med leverans eller hämtning, har uppdaterats på artikelnivå i Websesam.

Förändringen är genomförd för att beställaren ska få en ökad tydlighet kring hur en order eller hämtning ska hanteras då det behövs montering eller demontering när ett hjälpmedel ska levereras eller hämtas.

Ytterligare information finns på Hjälpmedelscentralens webbplats

Montering/Installation
Demontering/Avinstallation