Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice inför spårbarhetssystem

Regionservice

2019-09-01

 För att öka vår service till er och som ett led i Regionservice kvalitetsarbete införs nu ett spårbarhetssystem under hösten 2019 och början av 2020. Systemet har körts som pilot på Regiontransporter som tillsammans med Arbetsplatsservice och Internlogistik sedan en tid är i drift. Syftet är bättre kvalitet och kontroll över transporter och spårbarhet för leveranser i hela kedjan, från Regionservice till slutkund. Systemet ska möjliggöra bättre kontroll av transporterna och kollin samt begränsa tiden för felsökning vid eventuella avvikelser. Systemet ger en bättre visibilitet över vart gods befinner sig och medför minskad risk för att gods hamnar hos fel kund eller leveransplats.
 
Omfattade verksamheter 

  • Arbetsplatsservice
  • Hjälpmedelscentralen
  • Internlogistik
  • Regiontransporter
  • Sisjödepån
  • Tvätteriet 

Märkning av Leveransplats hos er

För att möjliggöra kvittens av leverans till en specifik plats behöver vår personal skanna en kod som är uppsatt i anslutning till leveransplatsen. Koden är angiven på en skylt i format A5 (Laminerad), skylten kommer att sättas upp under hösten i samband med leverans till er. Skylten kommer att sättas upp på ett sätt som inte medför åverkan på den yta den fästs på, den kommer i första hand att tejpas på underlag som gör det möjligt i närheten av den plats skylten avser. Platsen för skylten är normalt en dörr men kan vara annan om detta inte är möjligt. Initialt kan flera skyltar förekomma men över tid kommer det bara att finnas en skylt som är gemensam för hela Regionservice.

Viktigt!

Om ni av någon anledning inte vill att vi sätter upp en skylt hos er ombeds ni kontakta oss snarast. Ni skickar då epost till regionservice.sparbarhetssupport@vgregion.se eller kontaktar den verksamhet enligt ovan ni i huvudsak får leveranser av. Om ni får leveranser från flera av verksamheterna enligt ovan kan denna information komma er tillhanda flera gånger, vi ber om överseende med det.

Trevlig Höst!

Länk till Nyhetsblad

 

 

                                                                                                      

 

     
     

 

     
     

 

     

 

 

 

                         

 

    
    

Informationsmaterial Spårbarhet inom Regionservice

    
    

 

                          

 

    
    

2019-09-01

    
    

 

                                                                                                                

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-09-23 09:04