Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinteknisk avvikelse

Tillvägagångssätt vid inskickande av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen i samband med Medicinteknisk avvikelse

OBS! Inget underhåll eller annan fysisk påverkan får göras på hjälpmedel som klassats som en medicinteknisk avvikelse (MTA).


1. Medicinteknisk avvikelse ska registreras hos Läkemedelsverket.

Länk till Läkemedelsverket E-tjänst 
Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

2. Ladda ner en kopia (PDF) av anmälan i E-tjänsten

3. En kopia på anmälan skall skickas till leverantören/tillverkaren

4. I de fall som hjälpmedlet ska hanteras av Hjälpmedelscentralen mailas en kopia på den medicintekniska avvikelsen till: info.hmc@vgregion.se

5. Registrera en arbetsorder i webSesam och välj åtgärd ”Produkt med medicinteknisk avvikelse till Läkemedelsverket

6. Märk upp hjälpmedlet med en rosa tag och kryssa i rutan för medicinteknisk avvikelse. Ange arbetsordernumret på den rosa taggen och om läkemedelsverket har meddelat referensnummer anges även detta.

7. Beställ hämtning via hämtorder i webSesam.

För ytterligare frågor kring transporten, kontaktar du Hjälpmedelscentralen Kundtjänst, 010-473 80 80, val 2 därefter val 1 för Lager, Leverans och Kundorder.

Underlaget/informationen (rapport och svar) om alla medicintekniska avvikelser samlas för att de ska användas i samband med avtals- och sortimentsarbete, leverantörsavstämning, erfarenhetsåtergivning och verksamhetsutveckling.

Övrig information om medicinteknisk avvikelsehantering finns på vårdgivarwebben under guiden till samarbetsavtalet och
överenskommelsen HJMB.

 


Senast uppdaterad: 2021-09-16 10:24