Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Onlinebesök i Mitt Vårdmöte

Är du som förskrivare intresserad av att prova vår nya tjänst - onlinebesök i Mitt vårdmöte. 

Vi kan nu erbjuda onlinebesök som ett komplement eller ett alternativ till telefonsamtal, hembesök eller fysiska besök på Hjälpmedelscentralen med e-tjänsten Mitt Vårdmöte.

Som förskrivare kan du efterfråga mötesformen vid samtliga arbetsordertyper som utförs av konsultationsteamen så som konsultation, specialanpassning, anpassning och montering/installation.
Efterfrågan sker genom att du upprättar en arbetsorder och skriver i felbeskrivningen att du önskar onlinebesök.
Hjälpmedelscentralen bedömer, tillsammans med dig som förskrivare, mötesformens lämplighet utifrån patientens behov, olika parters förutsättningar samt målet med mötet.

Tjänsten Hjälpmedelcentralens onlinebesök når du via Mitt Vårdmöte 
(länken fungerar endast med webbläsaren Chrome eller Firefox)

Om du vill arbeta från en smartphone eller en surfplatta, behöver du ladda ner appen Mitt Vårdmöte.
Hämta Mitt Vårdmöte i Googleplay
Hämta Mitt Vårdmöte i App Store

Är du intresserad av att prova konsultation med hjälp av onlinebesök i ett ärende?
Upprätta en arbetsorder och skriv i felbeskrivningen att du önskar onlinebesök. Vi kommer att beakta önskemålet vid planering av åtgärd och återkopplar till dig angående möjligheten att genomföra Onlinebesök.

Efter överenskommelse med hjälpmedelskonsulenten eller tekniker får du en inbjudan skickad till din mailadress som du använder i tjänsten och som är registrerad i sesam. Mailet innehåller en engångslänk till det specifika besöket.

Har du tänkt använda en mobiltelefon vid besöket så är det en fördel att du uppger mobilens telefonnummer till den berörda personalen på hjälpmedelscentralen så du även kan få länken till mötet via ett sms.

Innan inbjudan skickas kommer du och hjälpmedelskonsulenten/teknikern överens om du vill identifiera dig med SITHS kort eller Bank-id. Inloggning med SITHS kort fungerar endast med datorer med SITHS läsare.

Är du registrerad som vårdgivare i Mitt vårdmöte så kan du även välja att bli kallad som Kollega.

Så här ansluter du till ett onlinebesök på hjälpmedelscentralen:

Så ansluter du som gäst/tolk via datorn

Så ansluter du som gäst/tolk via mobilen - app installerad

Så ansluter du som gäst/tolk via mobilen - app ej installerad

 

 

 

Om du som patient har behov av ett nytt hjälpmedel, uppföljning eller korrigering av ett befintligt hjälpmedel, kan det finnas möjlighet för dig att göra vissa delar via videolänk. Om du är intresserad av ett sådant besök, kontakta din förskrivare dvs. din arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller logoped. Det är förskrivaren som tillsammans med Hjälpmedelscentralens personal avgör om just din utprovningen lämpar sig för ett onlinebesök.

Om du som patient är i ditt hem vid onlinebesöket är det bra om förskrivaren har möjlighet att koppla upp sig på ditt hemmanätverk. Ha gärna lösenordet tillgängligt innan besöket.

Onlinebesöket kräver internetuppkoppling, både fast och mobilt bredband fungerar. Vet du om att du inte har en väl fungerande internetuppkoppling och/eller väldigt dålig mobiltäckning i din bostad, meddela det till din förskrivare.

Det vanliga är att du som patient inte behöver koppla upp dig i videomötet/onlinebesöket utan du deltar i mötet tillsammans med förskrivaren.

 

Hösten 2018 framtill slutet av 2019 testades onlinebesök i olika delar av förskrivningsprocessen och inom olika produktområden. Drygt 30 onlinebesök genomfördes. De flesta av dessa var initierade av Hjälpmedelscentralens personal. Glädjande nog genomfördes även flera onlinebesök efter initiativ av förskrivare.

Vi vill rikta ett stort tack till alla förskrivare, patienter och andra berörda personer som deltog och gjorde det möjligt för oss att genomföra projektet

  • Alla som medverkat är positiva till onlinebesök och förskrivarna upplever att det förväntade målet nås med onlinebesöket.
  • Tillgängligheten ökar—mötestiderna är inte snabbare men kalendrarna kan enklare matchas och ibland har flera möjlighet att delta vid mötet.
  • Onlinebesöket sparar restid och körsträcka. Vem som sparar restid och körsträcka är beroende på onlinebesökets utformning
  • Projektet har kommit fram till att det finns behov att se och höra för att patienten skall kunna vara delaktig och att bildens kvalité har betydelse. Bildkvalitetens betydelse behöver undersökas mer för att höja kvalitén på mötet ytterligare.
  • Det finns ett behov av att vara kompetent i mötet, smidigare teknik, behov av särskilda förberedelser och mötesstruktur
  • Taklyftsprojekterings besök, besök som berör kommunikations och kognitions hjälpmedel som baserar sig på programvara upplevs hålla en bra kvalitet och lämpa sig för onlinebesök om situationen tillåter det. Onlinebesök lämpar sig även för besök där huvudsyftet är att samla in information som förberedelse inför kommande utprovning.
  • Vi behöver veta mer om vilka hjälpmedelstyper och var i förskrivningsprocessen som onlinebesök lämpar sig bäst. Vi behöver även utforska mer om hur möteslängden och antalet medverkande personer påverkar onlinebesökets kvalitet

Du behöver alltid ha tillgång till välfungerande internetuppkoppling i den miljö som onlinebesöket skall utföras i. Tänk på att en liten skärm kan påverka patientens delaktighet.

Alternativ 1: Smartphone eller en surfplatta, gärna ett stativ så du kan ställa ifrån dig utrustningen. Är du ensam, kan du med fördel använda dig av headset för att höja ljudkvalitén. Om du vill arbeta från en smartphone eller en surfplatta, behöver du ladda ner appen Mitt Vårdmöte. Du kan inte gå in till mötet genom appen utan det gör du via den länken som skickats till dig som ett mejl och/eller sms men appen behövs för att mötet skall kunna genomföras på en mobil enhet.

Hämta Mitt Vårdmöte i Googleplay
Hämta Mitt Vårdmöte i App Store

Alternativ 2: Bärbar dator med webbläsare Chrome eller Firefox och i de flesta fall en extern kamera och en extern ljudenhet (mikrofon och högtalare som lämpar sig för flerpartssamtal). Är du ensam, kan du med fördel använda dig av headset istället för den externa ljudenheten.

Öppnas länken i explorer när du klickar på den, behöver du kopiera webbadressen fältet och klistra in den i Chrome eller Firefox för att det skall fungera 

Utskriftvänlig information: Onlinebesök i Mitt Vårdmöte — förskrivare

 

Både förskrivare och konsulenter/tekniker som provat onlinebesök anser att online konsultation kan vara ett bra alternativ vid ”rätt typ av konsultation/besök”, då inte alla typer av besök kommer att kunna ersättas med onlinebesök. De flesta av patienterna som var delaktiga vid onlinebesöken var nöjda med konsultationen och upplevde att de fick den insats som de förväntade sig. Några patienter uttryckte att ett fysiskt möte alltid känns bättre, men att det är skönt att slippa åka och ibland prioriteras det framför det fysiska mötet.

 

Projektet startade 2018 och pågår till slutet av 2019. Det genomförs delvis med medel från Omställningsfonden och sker i samverkan med Vårdgivarna.

Välbesökt lunchmingel inledde projektet 
Den 24 augusti 2018 arrangerade projektet ett fullbokat lunchmingel på Visual Arena på Lindholmen Science Park. Det bjöds på lättare lunch, inspiration om olika former av digitala vårdmöten, workshop och information om projektet m.m.