Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utprovning

Konsulenter och tekniker i våra konsultationsteam bistår med råd och förslag vid utprovningar. De har god kännedom om sortiment och hjälpmedelsproblematik och har tillgång till utprovningsförråd. De har också möjlighet att låna hem hjälpmedel från tillverkarna inför en utprovning.

Konsultation ska alltid väljas när det finns säkerhetsrisker (t ex elrullstolutprovning, drivaggregat eller när utprovning ska ske tillsammans med extern (annan än Hjälpmedelscentralen) leverantör (t ex taklyft, formgjuten sits m m). Konsultationskostnad för hela besöket samt för och efterarbete utfaller även om enbart extern expert/leverantör medverkar.

Konsultation beställs genom arbetsorder i webSesam där ett ifyllt konsultationsunderlag bifogas. Det är viktigt att förskrivaren i arbetsordern anger kontaktuppgifter och tillgänglighetinformation för tidbokning. 

Våra utprovningstider är mellan kl.08:00-16:30. Många vill komma till oss mellan kl.09:30-14:30. Genom att välja annan tid är det lättare att hitta utprovningstider.

Underlag för utprovning av hjälpmedel

 


Senast uppdaterad: 2021-03-25 13:35