Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Instruktion - Flytt av patientförskriven säng/stationär fristående lyft


Sängen/lyften måste vara synligt rengjord samt vid behov desinficerad innan
flyttning görs.

Patienten ska inför flytt av säng/ stationär fristående lyft kontakta förskrivare och ta reda på vilka villkor som gäller. Beställning av flytt måste ske senast en vecka innan uppdraget ska genomföras. Flytt av säng/ stationär fristående lyft mellan olika adresser eller inom samma fastighet, ingår inte i funktionshyran för hjälpmedel.

Flyttning av säng kan utföras av patienten själv, vårdgivare eller av Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen ska alltid utföra sängflytt om flyttningen innebär att sängen behöver demonteras och/eller monteras för att kunna flyttas. Flytt av stationär fristående lyft skall alltid genomföras av Hjälpmedelscentralen.

När Hjälpmedelscentralen utför uppdraget:
Tjänsten Flytt av säng/ stationär fristående lyft debiteras med fasta avgifter oavsett hur lång tid uppdraget pågår eller hur långt sängen/stationära lyften ska flyttas.

  • Säng/ stationär fristående lyft som flyttas inom samma fastighet debiteras med 598 kr (exkl. moms) per uppdrag.
  • Säng/ stationär fristående lyft som flyttas inom samma geografiska område, t ex inom Sjuhäradsbygden, debiteras med 718 kr (exkl. moms) per uppdrag
  • Flyttning av säng/ stationär fristående lyft mellan geografiska områden, tex från Göteborgsområdet till Skaraborg, genomförs endast i de fall sängen/ stationär fristående lyft är specialanpassad.
    Debitering för sådan flytt är 1196 kr (exkl. moms) per uppdrag

    I övriga fall ska hämtorder läggas på befintlig säng/ stationär fristående lyft och ny förskrivning ske till den nya adressen.

Taxan för flytt av sängen/ stationär fristående lyft ses över årligen och kan komma att justeras efter beslut i ledningsrådet.

När någon annan än Hjälpmedelscentralen flyttar sängen:
Flyttningen sker på ansvar av den som flyttar sängen. Flyttningen debiteras inte av Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedel som skadas i samband med att någon annan än Hjälpmedelscentralen flyttar sängen, kan komma att debiteras som onormalt slitage.

Flytt av fristående taklyft:
Flytt av stationär fristående lyft ska alltid utföras av hjälpmedelscentralen,
då det krävs en besiktning av dess funktioner efter flytten. Detta för att säkerställa brukarens säkerhet.

Beställning av tjänst:
I de fall patienten/brukaren själv, efter avstämning med förskrivare, beställer flytten faktureras patienten direkt för transporten. Beställning görs via Hjälpmedelscentralens Kundtjänst 010-473 80 80 Val 1, därefter Val 2
Om Beställande enhet ombesörjer beställningen via webSesam, men patienten ska betala för flytten, måste det anges i fältet ”felbeskrivning” att patienten ska faktureras, i annat fall faktureras beställande enhet.

I de fall beställande enhet ska ta kostnaden för flytt av säng/stationär fristående lyft registreras beställningen i webSesam, se guide för:

Guide för att skapa en arbetsorder som inte är knuten mot individ för flytt av
säng

Guide för att skapa en arbetsorder som inte är knuten mot individ för flytt av
stationär fristående lyft

Flytt utförs endast inom Västra Götaland.

2020-01-01
Författare: Christian Ahborg
Beslutat av: Beredningsgrupp Avtal och utveckling

 


Senast uppdaterad: 2021-12-27 16:13