MS Word

Avser e-handel flöden för IT-beställningar, produkter och tjänster samt paketerade utbud som kombinerar tjänst och produkt som erbjuds inom Västra Götalandsregionen. Produkterna innehar support, paketerade drivrutiner samt finns möjlighet till internleasing.

E-katalogen

Viktig information om stängning av Raindance och Raindanceportalerna i samband med serverbyte för Raindance

Fredag den 21 oktober 2016 klockan 07.00 stänger Raindance och Raindanceportalen för byte till nya servrar.

www.gp.se

0768 443 952

 

Kontaktuppgifter systemleverantören eBuilder

customer.support@ebuilder.com

Telefon 010-4410015 knappval 1.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35