Heroma (RH)

Löneservice Tjänstebeskrivning 2016 

Resurshantering är en version av personal- och lönesystemet Heroma.

Löneservice ska ge dig som chef/Heromarapportör ett effektivt stöd med hög kvalitet gällande:

  • Schema/bemanningsfrågor. 
  • Avtalstillämpning kopplat till lön.
  • Förse chefer/Heromarapportörer med aktuell och löpande information.
  • Vägleda/guida chef/Heromarapportör via telefon och ”skuggning” att lösa problem i Heroma Resurshantering, Självservice och Kom & Gå.
  • Löneservice informerar och utbildar i Heroma Resurshantering, individuell schemaplanering (ISP), Självservice och Kom & Gå.

 Utbildningsbokning Heroma (RH)

 

Förvaltningens kontroller (RH)

 

 

testl

test

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:34