Test av blocktyper

Test av Visa fler

av Madeleine Johnsson

av Hillevi Gustafsson

av Bettina Braesch-Andersen

wrwrwr

VGR-erbjudande: Café Terezin på Konserthuset
På lördag den 22 september kan VGR-anställda uppleva den sceniska konserten Café Terezin till specialpris på Göteborgs Konserthus.
Verksamhetsanalys 2018: Positiva trender men även utmaningar i hälso- och sjukvården
– Vi håller fortsatt hög kvalitet inom många områden men det finns också utmaningar, till exempel brister i tillgängligheten, säger Ann Söderström.
Södra delen av Västra Götaland först ut med vårdens nya IT-stöd
SÄS, samt övriga aktörer i närområdet, blir först med att införa vårdens nya IT-stöd – kärnsystemet - navet i framtidens vårdinformationsmiljö.
WHO bedömer VGR:s Kraftsamling fullföljda studier som viktigt samhällsprojekt
VGR:s projekt Kraftsamling fullföljda studier får beröm av Världshälsoorganisationen (WHO) som menar att det är ett viktigt samverkansprojekt för hälsa och regional välfärd Kraftsamling fullföljda studier har uppmärksammats av  World Health Organization(WHO ) som menar att kraftsamlingen är ett ledande exempel, inte enbart för att det är ett folkhälsoprojekt utan ett systematiskt, långsiktigt o...
Nordiskt Regionalt Nätverksmöte för learing og mestring
I slutet på augusti träffades ett 25-tal personer från Sverige, Norge och Danmark för ett nätverksmöte för learing og mestring på Campus Nya Varvet.

Kontaktuppgifter även för underliggande enheter

Lista på personer

Adrian Modercin

Lokalvårdare/städare

Agneta Seiving Söderberg

Administratör, övergripande verksamhet

Alex Hejdengård

Lokalvårdare/städare
Telefon

Alexander Stefanovic

Receptionist, telefonist

Alexandra Serti

Receptionist, telefonist

Alexis Rojas Faridoni

Lokalvårdare/städare

Alice Sundström

Receptionist, telefonist

Amanda Höijer

Receptionist, telefonist

Amnuay Pumida Lundholm

Lokalvårdare/städare
Telefon

Anders Lundberg

Ledning, städ, tvätt och renhållning

Andrea Thomsen

Aneta Risteska

Receptionist, telefonist

Anette Johansson

Lokalvårdare/städare

Anette Örn

Administratör, annan
Telefon

Angela Sikur

Lokalvårdare/städare
Telefon

Angela Sorano

Administratör, IT

Angelica Eriksson

Lokalvårdare/städare

Angelito Bernardino

Lokalvårdare/städare
Telefon

Anita Bäckman

Administratör, annan

Ann Nylén

Vaktmästare
Telefon

Anna Borglin

Administratör, annan
Telefon

Anna Hjort

Receptionist, telefonist

Anna Eklund Lovell

Receptionist, telefonist

Anna Lundberg

Administratör, annan

Anna Östman

Administratör, annan

Annabel Tanduyan Hallberg

Lokalvårdare/städare
Telefon

Annelie Blom

Annelie Tengelin

Receptionist, telefonist

Annette Karlsson

Receptionist, telefonist

Annica Lätt

Receptionist, telefonist
Telefon

Annika Evertsson

Receptionist, telefonist

Annika Jarske

Receptionist, telefonist

Annika Johansson

Annika Lansinger

Receptionist, telefonist

Annika Olsson

Receptionist, telefonist

Annika Reinholdsson

Receptionist, telefonist

Ar Fatalla Amio

Receptionist, telefonist

Astrid Eriksson

Receptionist, telefonist

Azmera Misgina

Lokalvårdare/städare

Baby San Pedro Asupardo

Lokalvårdare/städare

Barbro Gustafsson

Administratör, övergripande verksamhet

Beatrice Baan

Administratör, annan

Bernadette Beldua Sandberg

Lokalvårdare/städare

Bertil Hansson

Receptionist, telefonist

Birgitta Hansson

Receptionist, telefonist

Birgitta Helgesson

Lokalvårdare/städare

Birgitta Vacker

Receptionist, telefonist

Bodil Andersson

Receptionist, telefonist

Camilla Larsson

Receptionist, telefonist

Camilla Österlin

Receptionist, telefonist

Carin Bodin

Receptionist, telefonist

Carina Mörneby

Administratör, övergripande verksamhet

Carita Roos Andersson

Receptionist, telefonist

Carolina Yolalan

Administratör, annan

Caroline Piper Ramebäck

Administratör, annan

Catarina Thor

Receptionist, telefonist

Cazandra Ståhlbrand

Receptionist, telefonist

Cecilia Mod

Ledning, städ, tvätt och renhållning

Cecilia Tengelin Olsson

Receptionist, telefonist

Christina Svantesson

Administratör, annan

Christopher Kumlin

Lokalvårdare/städare

Clary Ahllund

Lokalvårdare/städare
Telefon

Dayan Gangaboda

Vaktmästare

Edit Adrell

Receptionist, telefonist

Elisabet Larsson

Receptionist, telefonist

Elisabeth Guldbrand

Administratör, annan

Elisabeth Lindelöw

Receptionist, telefonist

Ellen Bergbom

Administratör, annan

Else-Britt Svensson

Receptionist, telefonist

Elsy Ek

Receptionist, telefonist

Emelie Druvholt

Administratör, annan

Emelie Holmlund

Receptionist, telefonist

Emelie Magnusson

Receptionist, telefonist

Emelie Stiuca Thörngren

Administratör, annan

Emil Sejkic

Receptionist, telefonist

Emily Nyberg Junge

Lokalvårdare/städare
Telefon

Emina Delimedjac

Receptionist, telefonist

Emma Bäckman

Receptionist, telefonist

Emma Martinfält Hedman

Administratör, annan

Emma Lidre

Administratör, annan

Erika Ekstrand Adolfsson

Administratör, annan

Eva Andersson

Receptionist, telefonist

Eva Andersson

Receptionist, telefonist

Eva Jonsson

Receptionist, telefonist

Eva Jörsved

Ledning, städ, tvätt och renhållning

Eva Persson

Receptionist, telefonist

Eva Annika Gustafsson

Receptionist, telefonist

Fernando Ochoa Cardona

Lokalvårdare/städare

Filippa Lund

Receptionist, telefonist

Franka Kakic

Administratör, annan

Gitte Dellhage

Handläggare, annan

Grace Olofsson

Lokalvårdare/städare

Gunilla Theodorsson

Receptionist, telefonist

Gunvor Olofsson

Receptionist, telefonist

Hanna Lindhe

Administratör, annan

Helen Jansson

Receptionist, telefonist

Helén Sjöstrand

Lokalvårdare/städare

Helena Kronenberg

Receptionist, telefonist

Helene Wallenius

Receptionist, telefonist

Hillevi Andersson

Receptionist, telefonist

Ida Hübinette

Receptionist, telefonist

Ida Ljung

Lokalvårdare/städare
Telefon

Ingela Olausson

Receptionist, telefonist

Ing-Marie Berndtsson

Receptionist, telefonist

Irene Skoglund

Receptionist, telefonist

Irene von Brömsen

Receptionist, telefonist

Isabel Granell

Receptionist, telefonist

Isabell Thun

Administratör, annan

Isabella Glans

Administratör, annan

Isabelle Füri

Receptionist, telefonist

Jennie Abrahamsson

Administratör, annan

Jennie Apelgren

Receptionist, telefonist

Jennifer Widmaier

Administratör, annan

Jenny Andersson

Receptionist, telefonist

Jesper Dyrbye

Administratör, IT

Jessika Thulin

Administratör, IT

Jhonelyn Fatalla Mendoza

Lokalvårdare/städare
Telefon

Joanna Galvez Molina

Lokalvårdare/städare
Telefon

Johan Bengtsson

Lokalvårdare/städare
Telefon

Johan Hoff Brattberg

Johan Canbro

Administratör, annan
Telefon

Johan Werner

Receptionist, telefonist

Johanna Johansson

Administratör, annan

Johanna Karlsson

Receptionist, telefonist

Johanna Martell

Receptionist, telefonist

Johnny Johansson

Receptionist, telefonist

Josefin Carlson

Receptionist, telefonist

Josefin Zackrisson

Administratör, annan

Julia Engelbrektsson

Lokalvårdare/städare

Julia Svensson

Receptionist, telefonist

Julieta San Pedro

Lokalvårdare/städare

Karin Hedlund

Administratör, annan

Karin Johansson

Lokalvårdare/städare
Telefon

Karin Willforss

Receptionist, telefonist

Karlo Madjarevic

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Katarina Lanås

Receptionist, telefonist

Kerstin Vestlund

Administratör, annan

Kim Aulin

Administratör, annan
Telefon

Kristoffer Nilsson

Receptionist, telefonist

Krystyna Östling

Handläggare, ekonomi

Lena Eriksson

Lokalvårdare/städare

Lena Jakobsson

Receptionist, telefonist

Lena Johnsson

Administratör, annan

Lena Olofsson Kerttu

Receptionist, telefonist

Lena Larsson

Lokalvårdare/städare
Telefon

Lena Lidén

Receptionist, telefonist

Lena Pontén

Receptionist, telefonist

Lene Wilsson

Lokalvårdare/städare

Leopold Nilsson

Köks- och måltidsarbete, annat
Telefon

Lina Selin

Administratör, annan
Telefon

Linda Schultz Forsberg

Administratör, annan

Linda Hansson

Receptionist, telefonist

Linda Höglund

Receptionist, telefonist

Linda Mattsson

Administratör, annan

Linda Svalerud

Administratör, IT

Linn Svensson

Receptionist, telefonist

Lisa Fritiofsson

Administratör, annan

Lisbeth Malmström

Administratör, annan

Liv Wikingsson

Receptionist, telefonist

Louisa Hughes

Administratör, annan

Louise Björnram

Receptionist, telefonist

Lovisa Bard

Administratör, annan

Madelene Josefsson

Administratör, annan

Maja Wahlström

Receptionist, telefonist

Malin Glimsell

Receptionist, telefonist

Malin Pettersson

Receptionist, telefonist
Telefon

Malin Svarre

Administratör, annan
Telefon

Manustiya Sutaithon Ghergenzon

Lokalvårdare/städare
Telefon

Marcus Petersson-Jeldez

Administratör, IT

Margareta Bogren

Administratör, annan

Maria Grindemark

Administratör, annan

Maria Johansson

Receptionist, telefonist

Maria Larsson

Receptionist, telefonist

Maria Nilsson

Receptionist, telefonist

Maria Pacheco Cortez

Receptionist, telefonist

Maria Svarre

Administratör, annan

Maria Torstensson

Receptionist, telefonist

Marianne Hansson

Administratör, annan

Marianne Wadefalk

Maricor Tayag Fatalla

Lokalvårdare/städare

Marie Fröjdendahl

Administratör, IT

Marie Malmberg

Receptionist, telefonist

Marie Persson

Receptionist, telefonist

Marie Sjölund

Receptionist, telefonist

Marita Johnsson

Administratör, övergripande verksamhet

Marita Larsson

Receptionist, telefonist

Marita Melin

Receptionist, telefonist

Markus Gudmundsson

Administratör, annan

Martina Härnqvist

Receptionist, telefonist

Matilda Jedrlinic Essen

Receptionist, telefonist

Matilda Paulsen

Receptionist, telefonist

Mattias Fast

Administratör, annan
Telefon

Mercy Molina

Lokalvårdare/städare
Telefon

Mette Adamsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Michael Kjellberg

Receptionist, telefonist

Mikaela Hernandez

Receptionist, telefonist

Mollie Hermansson

Receptionist, telefonist

Mona Johansson

Receptionist, telefonist

Monica Wahl

Receptionist, telefonist

Monika Hansson

Administratör, annan

Mostafa Mirzai

Lokalvårdare/städare

Patric Sjölund

Receptionist, telefonist

Percy Santos Pastrana

Lokalvårdare/städare

Pernilla Andersson

Receptionist, telefonist

Peter Jarstorp

Vaktmästare

Petra Flink

Receptionist, telefonist

Petra Johansson

Receptionist, telefonist

Petra Nordlund

Receptionist, telefonist

Pia Palmqvist

Receptionist, telefonist

Pär Lindner

Handläggare, ekonomi

Rebecka Hallams

Receptionist, telefonist

Rebecka Setterberg

Administratör, annan

Ronald Flores Duenas

Vaktmästare

Sabrin Abdusemed

Receptionist, telefonist

Said Nurani Said Ahmed

Lokalvårdare/städare

Saija Pelas Johansson

Arkivarie,

Sakariye Rage

Lokalvårdare/städare

Samuel Meyner

Lokalvårdare/städare
Telefon

Shahryar Mollahosseini

Administratör, annan

Silvia Persson

Administratör, annan

Simon Persson

Köks- och måltidsarbete, annat
Telefon

Simon Svensson

Receptionist, telefonist

Sofia Hjertman

Administratör, annan

Sofia Odersjö

Administratör, annan

Sonja Timonen

Receptionist, telefonist

Stefan Svensson

Ledning, städ, tvätt och renhållning

Susanna Heij

Lokalvårdare/städare
Telefon

Susanna Olerius

Receptionist, telefonist

Susanne Sjöliden

Administratör, annan

Suzanne Nåfors

Administratör, övergripande verksamhet

Tahmeena Mirzad

Receptionist, telefonist

Thea Wollmersson

Receptionist, telefonist

Therese Hansson

Administratör, annan

Therese Larsson

Receptionist, telefonist

Tommy Andersson

Tuija Andersson

Receptionist, telefonist

Ulrika Nilsson

Administratör, annan

Ute Gustafsson

Lokalvårdare/städare

Vanessa Sales

Administratör, annan

Wefae Abdusemed

Receptionist, telefonist

Veronika Nilsson

Receptionist, telefonist

Victoria Wildering

Receptionist, telefonist

Viktor Skancke

Receptionist, telefonist

Vilma Ränk

Receptionist, telefonist

Violeta Vuckovic

Yvonne Ihlbom

Receptionist, telefonist

Åsa Blixberg

Administratör, annan

Bettina

Handläggare, information
E-post
Namn
Arbetsplats
Tfn
Best ID/I-nummer
Önskas kopia?
Plats som ska städas (utförlig information)
Önskat datum/tid
Vilken tjänst önskas
 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Test 3

Test 3

~/link/02b2b29586f846ba874b99ef6ba54204.aspx
Det gick inte att hämta från: ~/link/02b2b29586f846ba874b99ef6ba54204.aspx
Strategi missar bibliotekens potential
Kungliga biblioteket har presenterat ett utkast till nationell biblioteksstrategi. SKL menar att utkastet till strategi inte visar tillräckligt på bibliotekens potential.
Skärpt lagstiftning för brott mot förtroendevalda behövs
Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig accepteras. SKL välkomnar regeringens förslag på skärpt lagstiftning och anser att lagändringar behöver genomföras skyndsamt.
Kommunerna vet bäst hur de lokala bostadsbehoven ser ut
Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.
Röstdelningen fortsätter att öka
En större andel röstade i år på olika partier i riksdags- och kommunvalet. Men att välja partier från olika block är ganska ovanligt. Det visar SKL:s sammanställning av siffror från SVT.