Test av blocktyper

Test av Visa fler

av Madeleine Johnsson

wrwrwr

Dags för årets omgång av Cykelvänlig arbetsplats
För fjärde året i rad drar en ny omgång av ”Cykelvänlig arbetsplats” igång runt om i Västsverige. Under året kommer deltagande arbetsplatser att inspireras och stöttas i sitt arbete att få fler anställda att börja cykla. De tre arbetsplatserna som jobbat
Mänskliga rättigheter i praktiken – de visar vägen
Avdelningen social hållbarhet, har tagit fram en vägledning i fem enkla steg för att fler ska kunna arbeta människorättsbaserat.
Susanne Tedsjö utses till förvaltningschef för patientnämndernas kansli
Susanne Tedsjö tillträder den 1 juni då Yvonne Tellskog går i pension. Patientnämnden är en viktig länk mellan vårdtagare och vårdgivare.
Tillfällig stängning av Heroma externt
Allvarliga säkerhetsbrister har upptäckts inom Heroma och arbete pågår för att ta fram fakta hur detta kan rättas till.
Allvarliga säkerhetsbrister i lönesystemet Heroma
- Vi konstaterar att VGR inte varit utsatt för några oegentligheter på grund av bristerna i Heroma, säger IT-direktör Göran Ejbyfeldt.

Kontaktuppgifter även för underliggande enheter

Lista på personer

Abdi Abdi

Lokalvårdare/städare
Telefon

Abdirashid Yusuf

Lokalvårdare/städare

Adrian Modercin

Lokalvårdare/städare

Agneta Friberg

Administratör, annan

Alex Hejdengård

Lokalvårdare/städare
Telefon

Alexander Samuelsson

Lokalvårdare/städare

Alexandra Serti

Receptionist, telefonist

Alexis Rojas Faridoni

Lokalvårdare/städare

Ali Mohamuud

Lokalvårdare/städare
Telefon

Amanda Höijer

Receptionist, telefonist

Amnuay Pumida Lundholm

Lokalvårdare/städare
Telefon

Anders Lundberg

Ledning, annan

Andrea Thomsen

Ledning, administration

Aneta Risteska

Receptionist, telefonist

Anette Johansson

Lokalvårdare/städare

Anette Örn

Administratör, annan
Telefon

Angela Sikur

Lokalvårdare/städare
Telefon

Angela Sorano

Administratör, IT

Anita Bäckman

Administratör, annan

Anna Hjort

Receptionist, telefonist

Anna Eklund Lovell

Receptionist, telefonist

Anna Lundberg

Administratör, annan

Annabel Tanduyan Hallberg

Lokalvårdare/städare
Telefon

Anneli Jansson

Administratör, annan

Annelie Tengelin

Receptionist, telefonist

Annette Karlsson

Receptionist, telefonist

Annika Evertsson

Receptionist, telefonist

Annika Jarske

Receptionist, telefonist

Annika Johansson

Ledning, administration

Annika Lansinger

Receptionist, telefonist

Annika Olsson

Receptionist, telefonist

Annika Reinholdsson

Receptionist, telefonist

Ar Fatalla Amio

Administratör, annan

Astrid Eriksson

Receptionist, telefonist

Azmera Misgina

Lokalvårdare/städare

Barbro Gustafsson

Administratör, övergripande verksamhet

Beatrice Baan

Administratör, annan

Bernadette Beldua Sandberg

Lokalvårdare/städare

Bertil Hansson

Receptionist, telefonist

Birgitta Hansson

Receptionist, telefonist

Birgitta Helgesson

Lokalvårdare/städare

Birgitta Vacker

Receptionist, telefonist

Bodil Andersson

Receptionist, telefonist

Camilla Almbråten

Receptionist, telefonist

Camilla Larsson

Receptionist, telefonist

Camilla Österlin

Receptionist, telefonist

Carin Bodin

Receptionist, telefonist

Carina Mörneby

Administratör, övergripande verksamhet

Carita Roos Andersson

Receptionist, telefonist

Carolina Yolalan

Administratör, annan

Caroline Piper Ramebäck

Administratör, annan

Catarina Thor

Receptionist, telefonist

Cazandra Ståhlbrand

Undersköterska, vård-/specialavdelning hälso- och sjukvård

Cecilia Mod

Ledning, annan

Cecilia Tengelin Olsson

Receptionist, telefonist

Christina Larsson

Administratör, annan

Christina Svantesson

Administratör, annan

Clary Ahllund

Lokalvårdare/städare

Edit Adrell

Receptionist, telefonist

Elisabet Larsson

Receptionist, telefonist

Elisabeth Guldbrand

Administratör, övergripande verksamhet

Elisabeth Lindelöw

Receptionist, telefonist

Ellen Bergbom

Administratör, annan

Else-Britt Svensson

Receptionist, telefonist

Elsy Ek

Receptionist, telefonist

Emelie Holmlund

Receptionist, telefonist

Emelie Sjöholm

Kock

Emelie Stiuca Thörngren

Administratör, annan

Emil Sejkic

Receptionist, telefonist

Emily Nyberg Junge

Lokalvårdare/städare
Telefon

Emina Delimedjac

Receptionist, telefonist

Emma Bäckman

Receptionist, telefonist

Emma Lidre

Administratör, annan

Erika Ekstrand Adolfsson

Administratör, annan

Esa Vitikka

Administratör, annan

Eva Andersson

Receptionist, telefonist

Eva Andersson

Receptionist, telefonist

Eva Jonsson

Receptionist, telefonist

Eva Jörsved

Ledning, annan

Eva Persson

Receptionist, telefonist

Eva Söderberg

Administratör, annan

Eva Annika Gustafsson

Receptionist, telefonist

Evelina Shahin

Receptionist, telefonist

Fahad Ali

Lokalvårdare/städare

Fernando Ochoa Cardona

Lokalvårdare/städare

Filippa Johansson

Receptionist, telefonist

Filippa Lund

Receptionist, telefonist

Franka Kakic

Administratör, annan

Frida Sennerstam

Administratör, annan

Grace Olofsson

Lokalvårdare/städare

Gunilla Theodorsson

Receptionist, telefonist

Gunvor Olofsson

Receptionist, telefonist

Hanna Hillefors

Receptionist, telefonist

Helen Jansson

Receptionist, telefonist

Helén Bergqvist

Lokalvårdare/städare

Helena Kronenberg

Receptionist, telefonist

Helene Wallenius

Receptionist, telefonist

Hillevi Andersson

Receptionist, telefonist

Ida Hübinette

Receptionist, telefonist

Ida Ljung

Lokalvårdare/städare
Telefon

Ingela Olausson

Receptionist, telefonist

Ing-Marie Berndtsson

Receptionist, telefonist

Irene Skoglund

Receptionist, telefonist

Irene von Brömsen

Receptionist, telefonist

Isabella Glans

Administratör, annan

Jenie Quitalig Lobo

Lokalvårdare/städare
Telefon

Jennie Abrahamsson

Administratör, annan

Jenny Andersson

Receptionist, telefonist

Jenny Zhang Lilja

Lokalvårdare/städare
Telefon

Jesper Dyrbye

Administratör, IT

Jessika Thulin

Administratör, IT

Joanna Galvez Molina

Lokalvårdare/städare

Johan Canbro

Administratör, annan
Telefon

Johan Hoff Brattberg

Ledning, annan

Johan Werner

Receptionist, telefonist

Johanna Johansson

Administratör, annan

Johanna Karlsson

Receptionist, telefonist

Johanna Sköldbäck Martell

Receptionist, telefonist

Johnny Johansson

Receptionist, telefonist

Josefin Carlson

Receptionist, telefonist

Josefin Zackrisson

Administratör, annan

Josephine Ligazon Sternehov

Lokalvårdare/städare

Julia Engelbrektsson

Administratör, annan

Julia Svensson

Receptionist, telefonist

Julieta San Pedro

Lokalvårdare/städare

Julius Red Canonico

Lokalvårdare/städare

Karin Hedlund

Administratör, annan

Karin Johansson

Lokalvårdare/städare

Karin Willforss

Receptionist, telefonist

Karlo Madjarevic

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Katarina Lanås

Receptionist, telefonist

Kerstin Vestlund

Administratör, annan

Kim Aulin

Administratör, annan
Telefon

Kristina Brügge

Kock

Krystyna Östling

Handläggare, ekonomi

Lena Eriksson

Lokalvårdare/städare

Lena Jakobsson

Receptionist, telefonist

Lena Johnsson

Administratör, annan

Lena Olofsson Kerttu

Receptionist, telefonist

Lena Larsson

Lokalvårdare/städare
Telefon

Lena Lidén

Receptionist, telefonist

Lena Pontén

Receptionist, telefonist

Lene Wilsson

Lokalvårdare/städare

Lina Selin

Administratör, annan
Telefon

Linda Hansson

Receptionist, telefonist

Linda Höglund

Receptionist, telefonist

Linda Mattsson

Administratör, annan

Linda Svalerud

Administratör, IT

Linn Svensson

Receptionist, telefonist

Lisa Abrahamsson

Receptionist, telefonist

Lisa Fritiofsson

Administratör, annan

Lisbeth Malmström

Administratör, vård

Liv Wikingsson

Receptionist, telefonist

Louisa Hughes

Administratör, annan

Louise Björnram

Receptionist, telefonist

Lovisa Bard

Administratör, annan
Telefon

Madelene Jansson

Administratör, annan

Madelene Josefsson

Administratör, annan

Mahad Omar

Lokalvårdare/städare

Malin Pettersson

Receptionist, telefonist

Malin Svarre

Administratör, annan

Manustiya Sutaithon Ghergenzon

Lokalvårdare/städare
Telefon

Marcus Petersson-Jeldez

Administratör, IT

Margareta Bogren

Administratör, annan

Maria Andersson

Administratör, annan

Maria Grindemark

Administratör, annan

Maria Johansson

Receptionist, telefonist

Maria Larsson

Receptionist, telefonist

Maria Nilsson

Receptionist, telefonist

Maria Pacheco Cortez

Receptionist, telefonist

Maria Svarre

Administratör, annan

Maria Torstensson

Receptionist, telefonist

Marianne Hansson

Administratör, annan

Marianne Wadefalk

Ledning, administration

Marie Fröjdendahl

Administratör, IT

Marie Malmberg

Receptionist, telefonist

Marie Persson

Receptionist, telefonist

Marie Sjölund

Receptionist, telefonist

Marie-Louise Nilsson

Receptionist, telefonist

Marita Johnsson

Administratör, övergripande verksamhet

Marita Larsson

Receptionist, telefonist

Marita Melin

Receptionist, telefonist

Markus Gudmundsson

Administratör, annan

Martin Flodén

Administratör, annan

Martina Härnqvist

Receptionist, telefonist

Matilda Jedrlinic Essen

Receptionist, telefonist

Mercy Molina Gonzaga

Lokalvårdare/städare
Telefon

Mette Adamsson

Handläggare, ekonomi

Michael Kjellberg

Receptionist, telefonist

Mikael Linderoth

Vaktmästare

Mohamed Abdi

Lokalvårdare/städare
Telefon

Mohamed Hasan

Lokalvårdare/städare
Telefon

Mohamed Nuh

Lokalvårdare/städare
Telefon

Mollie Hermansson

Receptionist, telefonist

Mona Johansson

Receptionist, telefonist

Monica Wahl

Receptionist, telefonist

Monika Hansson

Administratör, annan

Nabad Khalif

Lokalvårdare/städare

Noomie Nilsson

Administratör, annan

Patric Sjölund

Receptionist, telefonist

Peder Lundmark

Administratör, annan

Percy Santos Pastrana

Lokalvårdare/städare

Pernilla Persson

Administratör, annan

Peter Jarstorp

Vaktmästare

Petra Flink

Receptionist, telefonist

Petra Johansson

Receptionist, telefonist

Petra Nordlund

Receptionist, telefonist

Pär Lindner

Handläggare, ekonomi

Rebecka Hallams

Receptionist, telefonist

Rebecka Setterberg

Administratör, annan

Riza Bautista Caldosa

Lokalvårdare/städare

Ronald Flores Duenas

Administratör, annan

Sabrin Abdusemed

Skolarbete, annat

Sagal Ali

Lokalvårdare/städare
Telefon

Saija Pelas Johansson

Arkivarie

Sandra Kouva

Receptionist, telefonist

Sara Mogensen

Receptionist, telefonist

Sarah Berg

Administratör, övergripande verksamhet

Shahryar Mollahosseini

Administratör, annan

Silvia Persson

Administratör, annan

Simon Persson

Administratör, annan

Simon Svensson

Receptionist, telefonist

Sonja Timonen

Receptionist, telefonist

Stefan Svensson

Ledning, annan

Susanna Olerius

Receptionist, telefonist

Susanne Sjöliden

Administratör, annan

Suzanne Nåfors

Administratör, övergripande verksamhet

Thea Wollmersson

Receptionist, telefonist

Therese Hansson

Administratör, annan

Therese Larsson

Receptionist, telefonist

Tommy Andersson

Ledning, administration

Tuija Andersson

Receptionist, telefonist

Ulrika Nilsson

Administratör, annan

Ute Gustafsson

Lokalvårdare/städare

Vanessa Sales

Administratör, annan

Veronika Nilsson

Receptionist, telefonist

Viktor Skancke

Receptionist, telefonist

Vilma Ränk

Receptionist, telefonist

Violeta Vuckovic

Ledning, administration

Yvonne Bäfverfeldt

Handläggare, annan

Yvonne Ihlbom

Receptionist, telefonist

Åsa Björk

Ledning, administration

Åsa Blixberg

Administratör, annan

Bettina

Handläggare, information/kommunikation
Observera att detta är en förfrågan. Invänta ett bekräftande mejl på Er förfrågan innan något är bokat.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Test 3

Test 3

~/link/02b2b29586f846ba874b99ef6ba54204.aspx
Det gick inte att hämta från: ~/link/02b2b29586f846ba874b99ef6ba54204.aspx
Anslagen till länstransportplanerna måste ökas
Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.
Från plan till verkstad – #skolDigiplan
Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.
Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven
Statens sänkta ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Nu uppvaktar SKL regeringen med krav på förändringar.
Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras
I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.
  
 
  
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37