Test av blocktyper

wrwrwr

Ny leverantör av kafé och restaurang
Regionservice har tecknat avtal med NR (Nordrest) Restauranger AB för leverans av kafé- och restaurangverksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SkaS), Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Västra Götalandsregionen har efter avslutad upphandlingsprocess tecknat avtal med Nordrest. Upphandlingen avses leverans av kafé- och restaurangverksamhet på åtta sjukhustomter, med totalt sex kaféobjekt och åtta restaurangobjekt. · Alingsås lasarett · Kungälvs sjukhus · SU (Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset) · SkaS (Falköping,
Två operor till halva priset
GöteborgsOperan inbjuder alla VGR-anställda att se två operor till halva priset - Cavalleria rusticana & Pagliacci.
Sök pengar ur Innovationsfonden från 21 januari
Vill du skapa nya lösningar i hälso- och sjukvården finns det möjlighet att söka upp till 100 000 kronor ur Innovationsfonden.
Våga möta det sällsynta
Den sista februari uppmärksammas sällsynta diagnoser under den Sällsynta dagen med en mängd arrangemang, både i Sverige på global nivå.
VGR:s Monica Gunnarsson fick Upphandlingspriset
Trots hård konkurrens bland sex noga utvalda nominerade var det Monica Gunnarsson och VGR som kammade hem priset.

Kontaktuppgifter även för underliggande enheter

Lista på personer

Abdi Abdi

Lokalvårdare/städare
Telefon

Abdirahman Farah

Lokalvårdare/städare

Adrian Modercin

Lokalvårdare/städare

Agneta Friberg

Administratör, teknik och fastighetsfrågor samt samhällsbyggnad

Alex Hejdengård

Lokalvårdare/städare
Telefon

Alexandra Serti

Receptionist, telefonist

Alexis Rojas Faridoni

Lokalvårdare/städare

Ali Mohamuud

Lokalvårdare/städare

Alice Sundström

Receptionist, telefonist

Amanda Höijer

Receptionist, telefonist

Amnuay Pumida Lundholm

Lokalvårdare/städare
Telefon

Anders Lundberg

Ledning, annan

Andrea Thomsen

Ledning, administration

Aneta Risteska

Receptionist, telefonist

Anette Johansson

Lokalvårdare/städare

Angela Sikur

Lokalvårdare/städare
Telefon

Angela Sorano

Administratör, IT

Angelito Bernardino

Lokalvårdare/städare
Telefon

Anita Bäckman

Administratör, annan

Ann Nylén

Vaktmästare
Telefon

Anna Borglin

Administratör, annan
Telefon

Anna Hjort

Receptionist, telefonist

Anna Eklund Lovell

Receptionist, telefonist

Anna Lundberg

Administratör, annan

Annabel Tanduyan Hallberg

Lokalvårdare/städare
Telefon

Annelie Tengelin

Receptionist, telefonist

Annette Karlsson

Receptionist, telefonist

Annika Evertsson

Receptionist, telefonist

Annika Jarske

Receptionist, telefonist

Annika Johansson

Ledning, administration

Annika Lansinger

Receptionist, telefonist

Annika Olsson

Receptionist, telefonist

Annika Reinholdsson

Receptionist, telefonist

Ar Fatalla Amio

Administratör, annan

Astrid Eriksson

Receptionist, telefonist

Azmera Misgina

Lokalvårdare/städare

Baby San Pedro Asupardo

Lokalvårdare/städare

Barbro Gustafsson

Administratör, övergripande verksamhet

Beatrice Baan

Administratör, annan

Bernadette Beldua Sandberg

Lokalvårdare/städare

Bertil Hansson

Receptionist, telefonist

Birgitta Hansson

Receptionist, telefonist

Birgitta Helgesson

Lokalvårdare/städare

Birgitta Vacker

Receptionist, telefonist

Bodil Andersson

Receptionist, telefonist

Camilla Larsson

Receptionist, telefonist

Camilla Österlin

Receptionist, telefonist

Carin Bodin

Receptionist, telefonist

Carina Mörneby

Administratör, övergripande verksamhet

Carita Roos Andersson

Receptionist, telefonist

Carolina Yolalan

Administratör, annan

Caroline Piper Ramebäck

Administratör, annan

Catarina Thor

Receptionist, telefonist

Cazandra Ståhlbrand

Receptionist, telefonist

Cecilia Mod

Ledning, annan

Cecilia Tengelin Olsson

Receptionist, telefonist

Christina Svantesson

Administratör, annan

Clary Ahllund

Lokalvårdare/städare

Corazon Belaza

Lokalvårdare/städare
Telefon

Edit Adrell

Receptionist, telefonist

Elisabet Larsson

Receptionist, telefonist

Elisabeth Guldbrand

Administratör, övergripande verksamhet

Elisabeth Lindelöw

Receptionist, telefonist

Ellen Bergbom

Administratör, annan

Else-Britt Svensson

Receptionist, telefonist

Elsy Ek

Receptionist, telefonist

Emelie Holmlund

Receptionist, telefonist

Emelie Stiuca Thörngren

Administratör, annan

Emil Sejkic

Receptionist, telefonist

Emily Nyberg Junge

Lokalvårdare/städare
Telefon

Emina Delimedjac

Receptionist, telefonist

Emma Bäckman

Receptionist, telefonist

Emma Lidre

Administratör, annan

Erika Ekstrand Adolfsson

Administratör, annan

Eva Andersson

Receptionist, telefonist

Eva Andersson

Receptionist, telefonist

Eva Jonsson

Receptionist, telefonist

Eva Jörsved

Ledning, annan

Eva Persson

Receptionist, telefonist

Eva Annika Gustafsson

Receptionist, telefonist

Fernando Ochoa Cardona

Lokalvårdare/städare

Filippa Johansson

Receptionist, telefonist

Filippa Lund

Receptionist, telefonist

Grace Olofsson

Lokalvårdare/städare

Gunilla Theodorsson

Receptionist, telefonist

Gunvor Olofsson

Receptionist, telefonist

Hanna Hillefors

Receptionist, telefonist

Hanna Lindhe

Administratör, annan

Helen Jansson

Receptionist, telefonist

Helén Bergqvist

Lokalvårdare/städare

Helena Kronenberg

Receptionist, telefonist

Helene Wallenius

Receptionist, telefonist

Hillevi Andersson

Receptionist, telefonist

Ida Hübinette

Receptionist, telefonist

Ida Ljung

Lokalvårdare/städare
Telefon

Ingela Olausson

Receptionist, telefonist

Ing-Marie Berndtsson

Receptionist, telefonist

Irene Skoglund

Receptionist, telefonist

Irene von Brömsen

Receptionist, telefonist

Isabell Thun

Administratör, ekonomi

Isabella Glans

Administratör, annan

Jennie Abrahamsson

Administratör, annan

Jennie Apelgren

Administratör, vård

Jenny Andersson

Receptionist, telefonist

Jenny Zhang Lilja

Lokalvårdare/städare

Jesper Dyrbye

Administratör, IT

Jessika Thulin

Administratör, IT

Joanna Galvez Molina

Lokalvårdare/städare

Johan Hoff Brattberg

Ledning, annan

Johan Werner

Receptionist, telefonist

Johanna Johansson

Administratör, annan

Johanna Karlsson

Receptionist, telefonist

Johanna Sköldbäck Martell

Receptionist, telefonist

Johnny Johansson

Receptionist, telefonist

Josefin Carlson

Receptionist, telefonist

Josefin Zackrisson

Administratör, annan

Julia Engelbrektsson

Administratör, annan

Julia Svensson

Receptionist, telefonist

Julieta San Pedro

Lokalvårdare/städare

Julius Red Canonico

Lokalvårdare/städare

Karin Hedlund

Administratör, annan

Karin Johansson

Lokalvårdare/städare

Karin Willforss

Receptionist, telefonist

Karlo Madjarevic

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Katarina Lanås

Receptionist, telefonist

Kerstin Vestlund

Administratör, annan

Krystyna Östling

Handläggare, ekonomi

Lena Eriksson

Lokalvårdare/städare

Lena Jakobsson

Receptionist, telefonist

Lena Johnsson

Administratör, annan

Lena Olofsson Kerttu

Receptionist, telefonist

Lena Larsson

Lokalvårdare/städare
Telefon

Lena Lidén

Receptionist, telefonist

Lena Pontén

Receptionist, telefonist

Lina Selin

Administratör, annan
Telefon

Linda Hansson

Receptionist, telefonist

Linda Höglund

Receptionist, telefonist

Linda Svalerud

Administratör, IT

Linn Svensson

Receptionist, telefonist

Lisa Fritiofsson

Administratör, annan

Lisbeth Malmström

Administratör, annan

Liv Wikingsson

Receptionist, telefonist

Louisa Hughes

Administratör, annan

Louise Björnram

Receptionist, telefonist

Lovisa Bard

Administratör, annan

Madelene Josefsson

Administratör, annan

Malin Pettersson

Receptionist, telefonist

Malin Svarre

Administratör, annan

Manustiya Sutaithon Ghergenzon

Lokalvårdare/städare
Telefon

Marcus Petersson-Jeldez

Administratör, IT

Margareta Bogren

Administratör, annan

Maria Grindemark

Administratör, annan

Maria Johansson

Receptionist, telefonist

Maria Larsson

Receptionist, telefonist

Maria Nilsson

Receptionist, telefonist

Maria Pacheco Cortez

Receptionist, telefonist

Maria Svarre

Administratör, annan

Maria Torstensson

Receptionist, telefonist

Marianne Hansson

Administratör, annan

Marie Fröjdendahl

Administratör, IT

Marie Malmberg

Receptionist, telefonist

Marie Persson

Receptionist, telefonist

Marie-Louise Nilsson

Receptionist, telefonist

Marita Johnsson

Administratör, övergripande verksamhet

Marita Larsson

Receptionist, telefonist

Marita Melin

Receptionist, telefonist

Markus Gudmundsson

Administratör, annan

Martin Flodén

Administratör, annan

Matilda Jedrlinic Essen

Receptionist, telefonist

Mercy Molina

Lokalvårdare/städare
Telefon

Mette Adamsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Michael Kjellberg

Receptionist, telefonist

Mohamed Hasan

Lokalvårdare/städare

Mollie Hermansson

Receptionist, telefonist

Mona Johansson

Receptionist, telefonist

Monica Wahl

Receptionist, telefonist

Monika Hansson

Administratör, annan

Patric Sjölund

Receptionist, telefonist

Percy Santos Pastrana

Lokalvårdare/städare

Pernilla Andersson

Receptionist, telefonist

Peter Jarstorp

Vaktmästare

Petra Flink

Receptionist, telefonist

Petra Nordlund

Receptionist, telefonist

Pia Palmqvist

Receptionist, telefonist

Pär Lindner

Handläggare, ekonomi

Rebecka Hallams

Receptionist, telefonist

Rebecka Setterberg

Administratör, annan

Riza Bautista Caldosa

Lokalvårdare/städare

Ronald Flores Duenas

Administratör, annan

Sabrin Abdusemed

Receptionist, telefonist

Said Nurani Said Ahmed

Lokalvårdare/städare

Saija Pelas Johansson

Arkivarie

Sarah Berg

Administratör, övergripande verksamhet

Shahryar Mollahosseini

Administratör, annan

Silvia Persson

Administratör, annan

Simon Persson

Administratör, annan

Simon Svensson

Receptionist, telefonist

Sonja Timonen

Receptionist, telefonist

Stefan Svensson

Ledning, annan

Susanna Olerius

Receptionist, telefonist

Susanne Sjöliden

Administratör, annan

Suzanne Nåfors

Administratör, övergripande verksamhet

Thea Wollmersson

Receptionist, telefonist

Therese Hansson

Administratör, annan

Therese Larsson

Receptionist, telefonist

Tommy Andersson

Ledning, administration

Tuija Andersson

Receptionist, telefonist

Ulrika Nilsson

Administratör, annan

Ute Gustafsson

Lokalvårdare/städare

Wefae Abdusemed

Receptionist, telefonist

Veronika Nilsson

Receptionist, telefonist

Viktor Skancke

Receptionist, telefonist

Violeta Vuckovic

Ledning, administration

Åsa Björk

Ledning, administration

Åsa Blixberg

Administratör, annan

Bettina

Handläggare, information/kommunikation
E-post
Namn
Arbetsplats
Tfn
Best ID/I-nummer
Önskas kopia?
Plats som ska städas (utförlig information)
Önskat datum/tid
Vilken tjänst önskas
 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Test 3

Test 3

~/link/02b2b29586f846ba874b99ef6ba54204.aspx
Det gick inte att hämta från: ~/link/02b2b29586f846ba874b99ef6ba54204.aspx
Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018
I måndags kväll blev styret i sista kommunen klart och nu är samtliga politiska styren inrapporterade till SKL. Det blir maktskiften i 128 kommuner.
Kommuner ger allt bättre bemötande och service
Åtta av tio frågor via e-post besvaras inom en dag och allt fler upplever ett gott bemötande i telefon. Det – och mycket annat - visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet.
Stort intresse för Agenda 2030
Ytterligare 90 kommuner och regioner har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.
SKL tar initiativ till avtal för krissituationer
SKL och Sobona har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  
 
  
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37