A-Ö

Här hittar du alla LMNs blanketter, instruktioner och dokument

 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

 

A

Ansökan behörighet/ändring Sesam LMN 

Ansökan/ändring av kundnummer i Sesam LMN

Avvikelse Distribution

 

B

Beställningsrutiner läkemedelsnära produkter i Västra Götaland

 

D

Dispens för förskrivning av läkemedelsnära produkter utanför upphandlat sortiment

 

F

Förskrivarstöd komjölksproteinsfri modersmjölksersättning

Förskrivning/beställning av läkemedelsnära produkter

Förskrivning/beställning läkemedelsnära produkter till asylsökande

Förskrivning/beställning till patient med skyddade personuppgifter 

Förslag på energirika mellanmål 

Förteckning dispensprodukter

  

H

Handbok vid förskrivning av diabeteshjälpmedel i Västra Götaland

Handbok vid förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion

Handbok vid förskrivning av nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör inklusive nutritionspumpar

Handbok vid förskrivning av stomihjälpmedel i Västra Götaland 

 

K

Konverteringsguide

 

L 

Lathund Ny förskrivning Sesam LMN

Låneförbindelse - Insulinpump och CGM-system

Lånevillkor för insulinpump/CGM och sändare i Västra Götaland

 

M

Manual Sesam LMN

Manual Sesam LMN - särskilt boende

Mat och muhälsa, Nutritionsbehandling - hur påverkas munhälsan

 

N

Nyheter - LMN

Nyheter - Sesam LMN

 

P

Patientavgift Nutritionsprodukter - Vad blir kostnaden för patienten?

Patientinformation - Beställning
Till dig som fått förskrivning av nutritionsprodukter eller sondmatningstillbehör

Patientinformation - Näringsdrycker

Patientinstruktion för att beställa läkemedelsnära produkter via Vårdguidens e-tjänster i 1177

Planerat nutritionsstöd - Överrapportering

Prisjämförelse - pump och CGM-system

Prisjämförelse - Glukosteststickor

Produktjämförelse - Flergångs insulinpennor

Produktjämförelse - Förfyllda insulinpennor

Produktjämförelse mellan upphandlade insulinpumpar funktioner

 

R

Reklamation läkemedelsnära produkt

REK-lista Nutrition

Rutinbeskrivning för förskrivning och beställning av diabetesprodukter i Västra Götaland

Råd för att göra maten mer energi- och proteinrik - med vanliga livsmedel

Råd när aptiten är liten och vikten minskar

Råd om tandvård vid nutritionsbehandling

Rätt mätare till rätt patient

 

S

Snabbguide - Till dig som patient

Sortimentskatalog Diabetes

Sortimentskatalog Inkontinens

Sortimentskatalog Nutrition

Sortimentskatalog Nutrition, Proteinersättning vid metabola sjukdomar och specialprodukter

Sortimentskatalog Stomi

Sortimentsnytt alla produktområden

 

T

Till dig som vill veta mer om Inkontinens 

 

Ö

Översikt komjölksproteinfria modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar, kosttilägg och elementardieter

Översikt upphandlade kosttillägg - Barn >1år

Översikt upphandlade kosttillägg - Vuxna

Översikt upphandlade sondnäringar - Barn

Översikt upphandlade sondnäringar - Vuxna

Senast uppdaterad: 2018-04-30 09:45