Reklamation av produkt

Finns det fel eller brister på en produkt ska produkten reklameras.

Diabetes- och stomiprodukter

Insulinpump eller CGM-system

  • Patient eller förskrivare kontaktar produktleverantören

Garantier för diabetesprodukter 
vid reklamation

Inkontinens- och nutritionsprodukter

  • Vid behov av kontakt med
    OneMeds kundtjänst 
    010-441 31 60 - Knappval 2 
    – samtalet kopplas automatiskt till 
    OneMeds kundtjänst

Vid frågor kontakta


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31