Avvikelse och Retur

För att åtgärda en avvikelse med eventuell retur och leverans av nya produkter måste distributören kontaktas inom 14 dagar.

Avvikelse

Har problem med beställning eller leverans uppstått exempelvis

  • leverans till fel adress
  • utebliven eller försenad leverans
  • leverans av fel produkt eller fel antal
  • leverans av skadad förpackning eller skadad produkt

skickas blankett Avvikelse Distribution till LMNs funktionsbrevlåda.

För att åtgärda problemet med evetuellt retur och leverans av nya produtker måste aktuell distributör kontaktas inom 14 dagar.

Retur

När produkter ska returneras kontaktas aktuell distributör.

  • retur på grund av felaktig adress, portkod eller motsvarande innebär extra kostnad för betalande verksamhet.
  • produkter beställda utanför upphandlat sortiment eller överblivna produkter från till exempel dödsbon, kan inte returneras.

 

Vid frågor kontakta


Senast uppdaterad: 2018-06-13 10:28