Om oss

Läkemedelsnära produkter är en del av Regionservice och tillhör affärsområde Logistik.

I verksamheten ingår de läkemedelsnära produktområdena Diabetes, Inkontinens blås- och tarmdysfunktion, Nutrition, Stomi och Trakeostomi.

LMNs övergripande uppdrag i Västra Götaland är att i samverkan med vårdgivarna bedriva en leverantörsneutral verksamhet med fokus på kundnytta, patientsäkerhet, kvalitet, kompetens och ekonomi.

LMN ansvarar för produktsortimenten inom de läkemedelsnära produktområdena samt beställning och distribution av läkemedelsnära produkter till patient. 

LMN stödjer vårdens kvalitetsarbete genom att erbjuda utbildning i vård och behandling, förskrivningsprocessen och produktinformation för de läkemedelsnära produkterna

Senast uppdaterad: 2019-02-08 14:44