Broschyrer och fakta m.m.

På Diabetesförbundets hemsida finns

Broschyrer, böcker och faktablad

 

Västra Götalands Regionala diabetesråd har tagit fram ett
utbildningspaket där följande broschyrer ingår: