Förskrivande enhet - Betalarstruktur

En förskrivande enhet (kund) förses med ett sexsiffrigt kundnummer (ex. 602154).
Varje förskrivande enhet kopplas till en betalare, fakturaadress.

Betalarstrukturen i Sesam LMN är produktområdesstyrd. Det innebär att det för en förskrivande enhet kan finnas olika betalare för de olika produktområdena.

Verksamhetsansvarig anmäler nya eller ändring av förskrivande enheter till Läkemedelsnära produkter. Ansökan måste även innehålla betalare och fakturaadress.

Ansökan/ändring av kundnummer i Sesam LMN

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34