Förskrivning till asylsökande

Asylsökande barn under 18 år har rätt till samma sjukvård som andra barn som bor i Sverige.

Asylsökande vuxna har rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå. Det är förskrivaren som avgör i varje enskilt fall om behovet är akut och inte kan vänta. Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är exempel på insatser som inte kan vänta.

Vårdgivarwebbven - Asylsökande och personer utan tillstånd 

Socialstyrelsen – Vård som inte kan anstå

 

LMA-kort
Asylsökande personer saknar de fyra sista siffrorna i personnumret och finns inte med i folkbokföringsregistret (Västfolket) och kan därför inte sökas fram i Sesam LMN.

Vid första förskrivningstillfället används blankett 
Förskrivning/beställning Läkemedelsnära produkter till asylsökande 

Asylsökande får ett LMA-kort av Migrationsverket som visar att de är asylsökande.

Blanketten fylls i och faxas till Skövdedepåns kundtjänst 0500-43 79 01 
(gäller alla produktområden).

 • Ange Patientens namn.
 • I fältet Personnummer anges patientens födelsedata (ÅÅÅÅMMDD)
 • I fältet LMA-nr anges LMA-numret. Ange de första åtta siffrorna.
  Ex 50-008920/4 Se LMA-kort
 • Kontrollera att LMA-kortet är giltigt Se LMA-kort
 • Ange Förskrivande kundnummer 601628 som tillhör Asylenheten VGR. Enheten kommer därmed faktureras för beställda produkter.
 • Om förskrivaren saknar behörighet till kundnumret lägger kundtjänst till den behörigheten på förskrivaren.
 • Kundnumret får endast användas till asylsökande.
 • Kundtjänst registrerar personen i Sesam LMN med födelsedata och LMA-nummer.
 • Vid ny förskrivning kan patienten sökas fram i Sesam LMN via LMA- numret i fältet där personnummer anges. Förskrivning görs sedan som vanligt.
 • När personen fått sitt fullständiga personnummer kontaktar förskrivaren kundtjänst som konverterar patientens förskrivnings- och uttagshistorik till den nya identiteten.    

    

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34