Förskrivning av produkt utanför upphandlat sortiment

Om upphandlat sortiment inte kan tillgodose patientens behov kan förskrivning av produkt utanför upphandlat sortiment göras. Dessa produkter finns inte lagerlagda hos distributören vilket innebär en förlängd leveranstid. Vid leveranstid >10 dagar kontaktar kundtjänst förskrivare och patient.

Använd blankett Förskrivning/beställning läkemedelsnära produkt utanför upphandlat sortiment

Blanketten fylls i och faxas till Skövdedepåns kundtjänst 0500-43 79 01
(gäller alla produktområden).

  • Motivering varför upphandlat sortiment inte tillgodoser patientens behov måste fyllas i
  • Saknas uppgifter skickas blanketten tillbaka till förskrivaren för komplettering innan beställning kan göras
  • Produkter utanför sortiment kan inte beställas akut
  • Produkter utanför sortiment kan inte returneras
  • Beställning av produkter utanför sortiment innebär extra kostnad för betalande verksamhet

    


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34