Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivning till person med skyddade personuppgifter

Vårdgivaren ansvarar för att identiteten inte röjs för personer med skyddade personuppgifter. Personuppgifterna får inte röjas för någon utanför förskrivande enhet.

Västra Götalandsregionens ”Rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter

Vid första förskrivningstillfället till person med skyddade personuppgifter används formulär
Förskrivning/beställning till patient med SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

 
  • Patientuppgifter får inte anges på blanketten utan den förskrivande enheten anges som mottagare (patient).
  • Det är endast möjligt att förskriva för ett uttag.
  • E-post och telefonnummer anges till förskrivaren.
  • Leveransadress ska vara den förskrivande enhetens
  • I c/o namn anges namn till person som ansvarar för leveransen på enheten
  • Vid leverans kommer förskrivande enhet, förskrivarens namn samt leveransadress stå på kartongens adressetikett.

 

Person som finns i Sesam LMN och får skyddade personuppgifter
När en person som finns registrerad i Sesam LMN får skyddade personuppgifter spärras personuppgifterna. Därmed visas inte personens översiktsbild med förskrivningsrader och uttagshistorik. Förskrivning måste registreras på nytt enligt beskrivning ovan. 

Dokumentera förskrivningen i patientens journal

LMN rekommenderar att förskrivning och beställning dokumenteras i patientens journal med uttagsnumret (ex U13201003) 

Sök fram uttagsnummer i Sesam LMN genom att:

  • under fliken Patient, ange förskrivande enhets kundnummer (ex. 602154) istället för personnummer i fältet Sök patient
  • under rubriken Uttagshistorik hittar du din enhets alla uttag (beställningar) som är gjorda till personer med skyddade personuppgifter. Uttagsnumret visas längst till vänster i tabellen (ex U17511003)

Sök fram ett uttagsnummer genom att:

  • under fliken Min sida, välj Uttagsöversikt i funktionsmenyn 
  • ange uttagsnumret (ex U17511003) i fälter Sök uttag. Information visas om vilka produkter beställningen innehöll.

     

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34