Leverans till särskilt boende

Samleverans
  • Samleverans innebär att en beställning görs till flera patienter på en avdelning/enhet samtidigt. Patienternas beställningar levereras därmed samtidigt.
  • Det förutsätter att avdelningen/enheten har ett förskrivande kundnummer. Samleverans till olika kundnummer är inte möjligt.
  • Leverans sker dagtid, till en anvisad plats.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31