Diabetes- och stomiprodukter

Regionservice/Skövdedepån levererar stomi- och diabetesprodukter

Retur orsakad av vårdgivare/-tagare

700 kr

Retur felbeställda produkter

500 kr

Akutleverans

300 kr

Leverans av produkt utanför upphandlat sortiment

150 kr/artikel

   

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31