Patientuppgifter

I Sesam LMN hämtas patientuppgifter från Västfolket (folkbokföringsregistret i Västra Götaland och Hallands län). Endast patienter med fullständiga personnummer finns i Västfolket.