Förskrivning till person som vistas i Sverige utan tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande. 

Vårdgivarwebben - Asylsökande och personer utan tillstånd 

Vid första förskrivningstillfället används blankett
rskrivning/beställning Läkemedelsnära produkter

Blanketten fylls i och faxas till Skövdedepåns kundtjänst 0500-43 79 01 
(gäller alla produktområden).

  • Ange Patientens namn följt av – UT ex. Xxxxx Xxxxx - UT
  • I fältet Personnummer anges patientens födelsedata (ÅÅÅÅMMDD)
  • Ange Förskrivande kundnummer 601628som tillhör Asylenheten VGR.
    Enheten kommer därmed faktureras för beställda produkter.
  • Om förskrivaren saknar behörighet till kundnumret lägger kundtjänst till det på förskrivaren.
  • Kundtjänst registrerar personen i Sesam LMN endast med födelsedata i fältet personnummer och Patientens namn följt av – UT.
  • Vid ny förskrivning kan patienten sökas fram i Sesam LMN under Patientöversikten - Avancerat Sök med namn och födelsedata
  • När personen blivit asylsökande (fått sitt LMA-kort) kontaktar förskrivaren kundtjänst som konvertera patientens förskrivnings- och uttagshistorik till ny identitet. Förskrivning sker då enligt rutin för Asylsökande.

   

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34