Vad är en stomi?

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder mun.

En stomi är en kirurgisk förbindelse mellan ett ihåligt organ och kroppsytan. Inom tarmkirurgin används begreppet stomi bl.a. om en kirurgisk konstruerad tarmöppning, där tarmen förs ut genom ett hål i bukväggen. Tarmen everteras (vrängs ut och in) och sutureras sedan i bukväggen och dess muskellager.

I Sverige är cirka 43 000 personer stomiopererade.

I Vårdhandboken kan du läsa om olika stomityper

Senast uppdaterad: 2018-03-09 14:26