Vad är trakeostomi?

En trakeostomi är ett operativt ingrepp som innebär att man för en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi eller trakeostoma.

Klicka här för att läsa mer om trakeostomi. 

Senast uppdaterad: 2019-02-06 14:54