Privata vårdgivare

Privata vårdgivare som önskar åtkomst till Sesam LMN rekommenderas en anslutning till Sjunet.  Sjunet beställer vårdgivaren från Inera.
Läs mer..........

För anslutning utan Sjunet finns en annan lösning.
Kontakta E-postadress för mer information.