Verksamhetsuppföljning

Verksamhetschef eller annan person med ekonomiskt ansvar kan prenumerera på statistik över gjorda beställningar av läkemedelsnära produkter. Skicka förfrågan till clp.regionservice@vgregion.se

Vill ni ha verksamhetsuppföljning på plats hos er med genomgång och diskussion om enhetens förskrivningsmönster och annan statistik kring produkterna, kontakta LMNs vårdutvecklare.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 10:28