Patientfaktura

Aktuell information


Onsdag 24 Maj har vi telefontid till 12:00 på alla telefoner. 

Regionservice, Ekonomiservice, Patientfaktura, hanterar faktureringen av de vårdtillfällen som ej kunnat betalas eller ej blivit betalda kontant.

Detta sker genom så kallad samlingsfaktura dvs. patienten får en faktura per kalendermånad som innehåller alla vårdkontakter som uppstått månaden innan. Fakturan kan därför innehålla såväl besöksavgifter, ambulanstransporter, debitering för Särskild Näring etc.

Vi har ett teambaserat arbetssätt och varje team arbetar mot olika förvaltningar.

Ni kan nå oss på vårt gemensamma nummer 010-441 04 00 eller via mail,  Patienter eller privatpersoner kommer i kontakt med oss via vårt gemensamma 010-441 04 00 nummer eller via Mina Vårdkontakter.

Vi svarar på fakturarelaterade frågor, såsom betalningar och flytt av förfallodatum.

För ytterligare information, se tjänstebeskrivning nedan.

En patientfaktura innehåller alla avgifter för offentlig vård som du haft den senaste kalendermånaden och som inte betalats kontant. Den kan innehålla någon eller några av nedanstående avgifter.

 • Öppenvårdsbesök
 • Inneliggande vård
 • Ambulanstransport
 • Sjuktransport
 • Egenavgift för sjukresa
 • Slutenvård
 • SÄRNÄR (Särskild näring) 
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hälsovård/hälsokontroll
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Journalkopior


”Enligt beslut i riksdagen ska vårdavgifter och avgifter för uteblivande från avtalet besök för patienter under 18 år betalas av förmyndaren (i regel vårdnadshavaren/förälder.
Det är förmyndarnas gemensamma ansvar att betala patientavgiften.”    

Fakturorna skickas ut en gång i månaden och avser de samlade vårdavgifterna för kalendermånaden innan.

Det går bra att få en särskild leveransadress upplagd. Skicka in blankett nedan .
När den inte är aktuell längre är det viktigt att man meddelar detta.

Blankett Annan adress

Kassan kan stämpla in besöket i högkostandskortet eller lämna kvitton på besöket direkt när det är gjort . 

Ring det telefonnummer som står angivet nedanför besöket på fakturan, för att få besöksavgiften makulerat.

På det inbetalningskort som följer med Din faktura står ett OCR nummer som är unikt för just Dig. Du kan använda det inbetalningskort som följer med, stryka 300 kr  skriv 80 kr och betala. Vårt bankgiro 394-5771 ange OCR numret - viktigt - och fyll i rätt belopp.Kontakta närmaste vårdgivare som utfärdar ditt frikort. Nu finns ett restbelopp kvar hos oss som är viktigt att det makuleras. Rutiner för hur man gör beroende på vilket sjukhus/mottagning besöket gäller se avsnitt för makulering.

Ring det telefonnummer som står angivet på fakturan

Har Du fått faktura för uteblivet besök fast Du ringt och avbokat - ej fått
kallelse skall Du alltid kontakta den mottagning som står på fakturan angående
detta

Här kan Du få veta vad som ingår i Ditt högkostnadsskydd och övriga patientavgifter.

Om fakturan innehåller fler sidor än en, så står det fortsätt på samtliga sidor utom den sista sidan, och det är  beloppet som står på sista sidan som gäller.

Det går alldeles utmärkt att få fakturorna betalda via autogiro. Ladda ned
blankett här, eller ring oss så skickar vi detta till Dig.

Blankett- Kundbrev: Autogiro

Kontakta vårdavdelningen Du legat på för korrigering av detta. Vårdavdelningarna når du genom att ringa:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

031-342 10 00

Mölndals Sjukhus

031-343 10 00

Östra Sjukhuset

031-343 40 00

Frölunda Specialistsjukhus

031-342 50 00

Alingsås Lasarett

0322-22 60 00

Kungälvs Sjukhus

0303-98 000

NÄL

010-435 00 00

Uddevalla Sjukhus

010-435 00 00

Strömstads Sjukhus

010-435 00 00

SKAS

0500-43 10 00

SiF

0515-87 000

SiL

0510-85 000

SiM

0501-62 500

SÄS

033-616 10 00

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefon

Våra telefontider är måndag till fredag 09.00-12:00.   

De första dagarna efter fakturautskicket som sker runt den
12:e varje månad är det extra hårt tryck på våra telefoner och det blir ofta
långa väntetider. Om man väntar ca 5 dagar så är det lättare att komma fram till
oss
.

Det går även bra att skriva dina frågor till oss via Mina Vårdkontakter på
adress: http://www.minavardkontakter.s

Växeltelefon

Besök

Postadress

Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Publicerad: 2017-04-12 14:13