Leverans

Leveranssektionen ansvarar för Hjälpmedelscentralens lager, rekonditioneringsverksamhet, utleveranser och hämtningar av hjälpmedel. I uppdraget ligger även att, tillsammans med kund; se till att hanteringen i buffertförråden fungerar enligt avtalet. Arbetet bedrivs i  team på 4 orter där Hjälpmedelscentralen har verksamhet i Västra Götaland. I Leveransteamen arbetar lagerarbetare, tekniker, koordinatorer och avropare.