0433 Antidecubitushjälpmedel


043303 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention 2018-02-01
övriga sittdynor se  

181006 Sittdynor och underlägg-sittdynor för korttidssittande och tryckfördelade sittdynor 180201

043303 Sittdynor för trycksårsprevention och 181006 Dynor och underlägg - hygiendynor 180201

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention och 181003 Ryggstöd - ryggdynor och fast monterade ryggstöd 180201.xlsx


043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention

Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:51