Förskrivningsblanketter

Förskrivning och beställning via formulär som faxas till Skövdedepån kundtjänst är endast möjligt till:

  • asylsökande
  • personer som vistas utan tillstånd i Sverige (gömda, papperslösa)
  • personer som inte är folkbokförda i Västra Götaland
    Undantag: Diabetes och stomiprodukter förskrivs på hjälpmedelskort till patient utanför Västra Götaland.
  • vid förskrivning av produkt utanför upphandlat sortiment
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35