Lokalvård SkaS/Skövde

Beställ lokalvård

Teamchefer

Gunilla Lundqvist

Teamchef, Lokalvård
Telefonnummer
E-post
Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Sektionschef

Carina Jakobsson

Sektionschef, Skövde
Telefonnummer
E-post

Områdeschef

Sören Gustafsson

Områdeschef, Område SkaS/Regionens Fordon
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-03-13 10:38