Lokalvård SU/Mölndals sjukhus

Rena lokaler

Tjänsten innebär städning av vårdlokaler och övriga verksamhetslokaler. Tjänsteinnehållet för rena lokaler baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av Regionstyrelsen.

För mer information och beställning av våra tjänster kontakta teamchef i första hand.

Ladda ned tjänstebeskrivning här.

Teamchefer

Cecilia Fennick

Teamchef Lokalvård Storstäd, SU
Telefonnummer
E-post

Anders Bergqvist

Teamchef Gods och Vaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post

Kristin Zorman

Teamchef Lokalvård Zon 1, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post

Marie Löfgren

Teamchef Lokalvård Zon 4, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post

Mona Björlin

Teamchef Lokalvård Zon 2, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post

Fler kontaktuppgifter - Mölndals sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28