Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resultat för matsvinnsmätning vecka 40 2020

Resultatet av mätningen som gjordes under vecka 40 visar en minskning av det totala matsvinnet på - 8 gram per portion sedan föregående mätning som gjordes vecka 10. Samtidigt har även antal tillagade portioner minskat med nästan 12%.

Minskningen kan härledas till färre portioner och anpassad produktion efter att Regionservice minskat antalet restauranger. Det skiljer cirka 4 000 portioner mellan vårens mätning och höstens mätning, säger Ajna Hällefrid, verksamhetsutvecklare område Måltider. 

Matsvinnet för kök och vård (exkl. restaurang) har minskat med -5 g/portion sedan vecka 10Medelsvinnet från patientmåltider har ökat med +2 g/portion men det totala svinnet i kg har minskat med 240 kg sedan vecka 10I och med att antalet portioner minskat blir medelsvinnet högre, vilket är en paradox.  

- Det som är intressant är att under mätningarna vecka 10 och vecka 40 var menyerna nästintill identiska och därför kan man undra varför matsvinnet skiljer sig åtVi ser en bra minskning för Sahlgrenska och Östra men en ökning i Skövde, Kungälv, Borås och Alingsås. De olika köken/sjukhusen har olika måltidskoncept med antingen servering från bricka eller kantin, vilket kan påverka matsvinnet, säger Ajna Hällefrid.  

 I Sahlgrenska ingår Mölndal, i Skövde ingår Falköping och Lidköping och i Trollhättan ingår Uddevalla.   

- Inom Västra Götalandsregionen är ett av miljömålen att minska matsvinnet och vi jobbar aktivt med detMiljöstrateg inom Regionservice samt miljöombuden på varje sjukhus får ta del av resultatet via kostombudsträffar och utforma egna åtgärder per sjukhus, avslutar Ajna Hällefrid.  

 

Kort om matsvinnsmätningarna 

Minskat matsvinn är ett av flera viktiga mål i Västra Götalandsregionens (VGR) Miljöprogram. En gemensam mall och mätmetod har tagits fram så att alla tretton sjukhus mäter på samma sätt. Mätningarna innefattar matsvinn från samtliga nio sjukhuskök, Regionservice restauranger på SÄS, NÄL/Uddevalla samt från de avdelningar som beställer mat. Mätningarna sker under en veckas tid (måndag till och med fredag) tre gånger per år och har genomförts sedan 2014 

Från och med 2020 har man gått från fyra mätningar per år till tre. Vårens och höstens mätning bestäms av den nationella benchmarking Västra Götalandsregionen är med i, där det totala svinnet mäts. Den tredje svinnmätningen bestämmer område Måltider själva tidpunkten för och då räknas inte produktion eller restaurangsvinn med, endast svinn från vårdavdelningarna.   

 

Senast uppdaterad: 2020-10-23 11:48