Om oss

Regionservice kan service - vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare.

Regionservice är en professionell och kompetent partner inom service. Vi levererar effektiva servicelösningar med hög kvalitet. I oss har du en trygg och säker problemlösare.

Vi kan mer - tillsammans!

Vårt erbjudande

Regionservice är Västra Götalandsregionens (VGR:s) interna serviceleverantör inom materialförsörjning, transporter, tvätteri, administration, tryckeri, hjälpmedel, telefoni, städ, vaktmästeri och måltider. Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker, VGR:s övriga verksamheter och bolag samt ett antal kommuner. Vi effektiviserar servicefunktionerna så att övriga förvaltningar kan fokusera på att vidareutveckla sina verksamheter.

Uppdragsgivare

Regionservice arbetar på uppdrag av Servicenämnden. Servicenämnden driver utvecklingen och ansvarar för att serviceverksamheten i Västra Götalandsregionen är effektiv, ändamålsenlig och har hög kvalitet.

Senast uppdaterad: 2019-01-28 08:34