Patienttransport

Patienttransport

Patienttransport

Regionservice ansvarar för patienttransporter inom en del av sjukhusen i Västra Götalandsregionen.  

Patienttransport mellan sjukhus och sjukresor

Sjukresor mellan sjukhus och mellan patientens hem och sjukhus är en adminstrativ tjänst som Regionservice tillhandahåller.  Vi utför inte själva transporterna. Läs mer här:

Sjukresor för patient/anhörig till och från sjukhus

Senast uppdaterad: 2019-03-06 10:10