Patienttransport

Patienttransport

Patienttransport

Sjukhusinterna transporter av patienter mellan enheter.

Patienttransport mellan sjukhus och sjukresor

Sjukresor mellan sjukhus och mellan patientens hem och sjukhus är en adminstrativ tjänst som Regionservice tillhandahåller.  Vi utför inte själva transporterna. Läs mer här:

Sjukresor för patient/anhörig till och från sjukhus

Senast uppdaterad: 2019-01-10 06:59