Tvätt- och textilservice

Rena textilier i rätt tid och till rätt plats

Tjänsten innebär att genomföra hela textilförsörjningsprocessen från avrop, tvätt och textilhantering till att tillhandahålla sterila textila flergångsprodukter. Vi tar också hand om extern och intern transport fram till avdelning och omklädningsrum samt bortforsling av tvätt från omklädningsrum till tvätteriet.

Läs mer om Tvätteriets verksamhet

Töm dina fickor!

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss
Besök

Besöksadress

Tvätterigatan
441 39 Alingsås

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Tvätteriet Alingsås
Box 583
441 16 Alingsås
Senast uppdaterad: 2018-01-10 11:21