Diarium

Regionservice erbjuder tjänsten diarium som tar emot, scannar, registrerar, lämnar ut och arkiverar handlingar.

I diariet kan man bland annat söka efter brev och offerter som skickats till Västra Götalandsregionen samt handlingar som verksamheterna själva skapat, exempelvis brevsvar, offertsvar, protokoll samt rapporter.  

Önskar du hjälp att ta fram handling från diariet kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Kontaktpersoner

Barbro Gustafsson, Registrator, tel 010-441 15 96
E-postadress

 • Alingsås Lasarett
 • Frölunda Specialistsjukhus
 • Folktandvården
 • Kultur i Väst


Marita Johnsson, Registrator, tel 010-441 08 30
E-postadress

 • Servicenämnden
 • Hälsa och stressmedicin
 • Naturbruksstyrelsen


Carina Mörneby, Registrator, tel 010-441 08 34
E-postadress

 • Angereds Närsjukhus
 • Folkhögskolor
 • Revisionsenheten

Agneta Seiving-Söderberg, Registrator, tel 010-441 38 09
E-postadress 

 • Fastighetsnämnden
 • Habilitering & Hälsa
 • Patientnämnden G
 • Patientnämnden N
 • Patientnämnden S
 • Patientnämnden V
 • Patientnämnden Ö

 

Anna Danielsson, Arkivarie, tel 010-441 08 31
E-postadress

 • råd och stöd inom arkivfrågor och dokumenthantering


Mattias Fast, Assistent, tel 010-441 08 32
E-postadress

Annika Johansson

Sektionschef Diariet
Telefonnummer
E-post