Diarium

Regionservice erbjuder tjänsten diarium som tar emot, scannar, registrerar, lämnar ut och arkiverar handlingar.

I diariet kan man bland annat söka efter brev och offerter som skickats till Västra Götalandsregionen samt handlingar som verksamheterna själva skapat, exempelvis brevsvar, offertsvar, protokoll samt rapporter.  

Önskar du hjälp att ta fram handling från diariet kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Sök ärende/händelse

Kontaktpersoner

Barbro Gustafsson, Registrator, tel 010-441 15 96
regionenshus.goteborg@vgregion.se

 • Alingsås Lasarett
 • Frölunda Specialistsjukhus
 • Folktandvården
 • Kultur i Väst


Marita Johnsson, Registrator, tel 010-441 08 30
regionenshus.vanersborg@vgregion.se

 • Servicenämnden
 • Hälsa och stressmedicin
 • Naturbruksstyrelsen


Carina Mörneby, Registrator, tel 010-441 08 34
regionenshus.vanersborg@vgregion.se

 • Angereds Närsjukhus
 • Folkhögskolor
 • Revisionsenheten

Sara Berg, Registrator, tel 010-441 38 09
regionenshus.vanersborg@vgregion.se

 • Fastighetsnämnden
 • Habilitering & Hälsa
 • Patientnämnden G
 • Patientnämnden N
 • Patientnämnden S
 • Patientnämnden V
 • Patientnämnden Ö

 

Saija Pelas Johansson, Arkivarie, tel 010-441 08 31
regionenshus.vanersborg@vgregion.se

 • råd och stöd inom arkivfrågor och dokumenthantering


Mattias Fast, Assistent, tel 010-441 08 32
regionenshus.vanersborg@vgregion.se

Annika Johansson

Sektionschef Diariet
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-15 13:27