Depå och materialförsörjning - Sisjödepån

Rätt material i rätt tid & på rätt plats

Tjänsten innebär att genomföra hela materielförsörjningsprocessen bestående av avrop, leverans- och godskontroll, sampackning samt extern & intern transport fram till avdelning/förråd. Läkemedelstransporter & transport av icke depåvaror görs från godsadress till leveransadress (från lastbrygga till avdelning/förråd).

Sisjödepån är Västra Götalandsregionens centrallagerfunktion för förbrukningsmaterial och ansvarar för gods- och priskontroll, fakturahantering, lagerhållning, kundpackning och distribution till kunder inom Västra Götalandsregionen. Genom depån passerar merparten av allt förbrukningsmaterial i regionen, ca 16 000 artiklar från ca 350 leverantörer, till 4 000 kunder.

Sisjödepåns syfte är att erbjuda en samlad leverans av förbrukningsmaterial i kundanpassade kvantiteter samt att säkerställa att kritiskt förbrukningsmaterial finns att tillgå inom Västra Götalandsregionen. Sisjödepån innebär en lägre totalkostnad för materialflödet genom effektiv orderhantering, mindre kapitalbindning och färre transporter vilket i sin tur möjliggör optimerade och miljövänliga leveranser.

Alla artiklar i Sisjödepåns sortiment är upphandlade enligt LOU, testade och utvalda i samverkan med våra kunder.

Under Jul- och Nyårshelgen sker inga varuleveranser följande dagar: 
  • 24/12 (Julafton)

  • 25/12 (Juldagen)

  • 26/12 (Annandag Jul)  

  • 31/12 (Nyårsafton)
  • 1/1 (Nyårsdagen
OBS!
Om er ordinarie leveransdag infaller på dessa helgdagar, se över ert behov och
beställ extra varor för leverans veckan innan helgen.
För samtliga kunder gäller att attesterad beställning måste vara Sisjödepån
tillhanda tidigare än normalt.
Vid frågor kontakta vår Kundtjänst (010 – 441 02 00, knappval 1

Leverans- och försäljningsvillkor

Fler kontaktuppgifter Sisjödepån

Senast uppdaterad: 2018-02-22 15:22