Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fordon och leasingbil

Regionens fordon

Kontakta oss

Telefon

Måndag - Fredag kl 07.00-16.00.

Fordonsadministration - leasingbil och korttidsleasing/hyrbil

Tjänsten innebär att tillhandahålla leasingbilar för långtids- och korttidsanvändning, d.v.s. hyrbil inom Västra Götalandsregionen. I tjänsten ingår också skötselpaket för långtidsleasingbilar inom regionen.

Hur man använder en elbil.

Regionservice hanterar en stor del av Västra Götalandsregionens leasingbilar. Leasingbilar finns att hyra när du inte kan åka med kollektiva färdmedel i arbetet. Först när det inte finns någon leasingbil får du använda privat bil. Samåkning sänker kostnaderna och sparar miljön.

Vid bokning av gas-bil ska fordonet alltid ha minst halv tank av båda bränslena vid återlämnande.
Vid bokning av el-bil ska fordonet alltid laddas vid varje återlämnande.

Korttidshyra: Fordon kan bokas från en dag upp till en månad.

Varje månad debiteras verksamheten för de leasingbilar som har beställts. Debitering sker på de ansvarsnummer som uppgivits vid beställningen.

Tillämpning

 • Timdebitering (07,00-18,00)
 • Gemensamt Regionpris oavsett bilmodell: 80 kr/timme
 • Maxtaxa 800 kr/dygn
 • Minimipris: 200 kr/bokning
 • Timpris inkluderar bränsle, fordons- och trängselskatter.
 • Kostnad per månad: 9000 kr

På grund av pandemin och ett minskat resande är det för tillfället inte möjligt att ansöka om klimatväxlingsmedel för att köpa in verksamhetscyklar.
Verksamheterna kan köpa cyklar om de själva står för kostnaden.
För att köpa cykel, kontakta Annakarin Johansson på Regionens fordon,
tel 0500-47 85 60, annakarin.johansson@vgregion.se

De cykelmodeller som finns att välja mellan är elassisterad cykel, elassisterad lådcykel och vanlig cykel.

Elassisterade cyklar är ett mycket bra sätt att transportera sig i tjänsten. Elmotorn hjälper till att driva cykeln när du cyklar upp till 25 km/h, vilket gör att du snabbt kan ta dig dit du ska utan att behöva bli varm och svettig.

Cykeln ska företrädesvis ingå i en cykelpool inom verksamheten. Verksamheten ska utse en ansvarig person, se till att det finns en avsedd parkeringsplats för cykeln och årligen rapportera till regionens fordon hur cykeln används. Verksamheten ansvarar också för att cykeln underhålls och servas minst en gång under det första året. Leverantörens rekommendationer är att cykeln servas en gång per år.

Modell elcykel
Modeller av lådcyklar
Modell vanlig cykel

Rapportering

De elassisterade cyklarna är försedda med en färddator som bland annat registrerar cyklarnas totala sträcka. De ska läsas av två gånger per år, i mars och oktober.

Var jag läser av total distans på elcykeln:
Skeppshult
Intersport

Resultatet rapporteras direkt i Fleas.
Logga in med VGR-id och datorlösenord.
Registret är ännu inte komplett. Om er cykel inte finns i registret,

kontakta Annakarin Johansson, tel 0500-47 85 60, annakarin.johansson@vgregion.se.

FLEAS

Säkerhet

Det är viktigt att alla använder hjälm! Varje cykel levereras med hjälm och lås. 
 • Det ingår dubbdäck vid leverans av cykel, men gäller ej lådcykel. Verksamheten får själv ombesörja bytet.
 • Händer det cykeln något, t.ex. att den blir stulen, kontakta regionens fordon, regionensfordon@vgregion.se och gör en polisanmälan.

Fler säkerhetstips

Service

Service bör utföras en gång per år, i första hand av återförsäljaren, och koordineras av respektive verksamhet där det är möjligt att göra gemensam service på flera cyklar som är placerade på samma ort vid ett tillfälle.

I andra hand kan servicen utföras av verkstäder som återförsäljarna har avtal med. 

För service av Skeppshults cyklar, kontakta: info@skeppshult.se.
Kontaktperson: Niclas Samuelsson, niclas@skeppshult.se

För service av Cargobike lådcyklar, kontakta Intersport,
kontaktperson: Emil Åberg, emil.aberg@intersport.se.

Om en cykel behöver repareras, vänd er direkt till en lokal cykelverkstad. Verksamheten står själv för kostnader för service och reparation.
Faktura skickas alltid till: Regionservice, Skåningstorpsvägen 12, 541 65 SKÖVDE. Fakturareferens: Ramnummer.
Interndebitering sker sedan via Fleas.

Förteckning över Skeppshults auktoriserade leverantörer som utför service 

Förteckning över Intersports auktoriserade leverantörer som utför service

Övrig info

 • Ta med dig färddator och batteri när du parkerar cykeln (stöldrisk, ej säkerhetsrisk).
 • Det finns extra lås, korg till pakethållaren etc. som tillval i avtalet. Kostnaden för tillvalen får verksamheten stå för själv (beställs via Marknadsplatsen).
 • Det är OK att förse cyklarna med logotyper utöver dekalerna (t.ex. förvaltningens logotyp), men de får inte sättas över dekalerna.
 • Ambitionen är att cyklarna ska kunna användas av så många medarbetare som möjligt. Märker ni att en cykel inte kommer till användning, hör av er till regionens fordon så kan den nyttjas på annan plats i organisationen. Även om cyklarna finns hos er tillhör de koncernen Västra Götalandsregionen.  

Avtal med Skeppshult och Intersport

Handläggare, Koncerninköp: Tord Gustafsson, tord.gustafsson@vgregion.se

Avtalsperiod: 2020-07-01 - 2022-06-30

Kontaktperson, Skeppshult: Niclas Samuelsson, niclas@skeppshult.se, 0705-23 68 15.

Kontaktperson, Intersport: Emil Åberg, emil.aberg@intersport.se, 0707-27 54 44.

 1. Då inget fordon finns i verksamheten och nytt miljöfordon ska beställas, kontakta Johan Weiler, Regionens fordon. Tänk även på att ni behöver beställa drivmedelskort vid nytt fordon, ej vid ersättningsfordon.
 2. Då fordon redan finns i verksamheten skickar Regionens fordon 4-6 månader innan avtalet går ut ett mail till förvaltningen.
 3. Förvaltningen tar ställning till om:
  - utgående fordon ej ska ersättas.
  - nytt fordon ska beställas.
 4. Regionens fordon skickar ut information om vilka fordon som finns att välja på och för en dialog med verksamheten om vilka eventuella tillval som behövs. Regionens fordon lägger sedan beställning via Fleas.
 5. Fordon som ska återlämnas ska vara urplockat och grovstädat invändigt. Kontakta leverantören och beställ tid för återlämnande. Deltag vid slutbesiktningen av fordonet. Återlämningsblankett ska fyllas i och skickas/scannas till Regionens fordon.
  Återlämningsblankett
 6. Vid leverans av fordonet bekräftar förvaltningen mottagandet av detsamma på leveransgodkännandet vid mottagningstillfället.
 7. Regionen svarar för att fordonet alltid är helförsäkrat.
 8. Registrering hos Transportstyrelsen sker automatiskt.
 9. Kopia på Registreringsbevis skickas till brukaren.
 10. Fordonskort skickas av Regionens fordon till brukaren.

Återförsäljare och service av alkolås

Dräger
Service utförs en gång per år hos leverantören av bilen eller av annan auktoriserad verkstad.

Dräger återförsäljare och service 

Foxguard
Service utförs två gånger per år hos leverantören av bilen eller av annan auktoriserad verkstad.

Foxguard återförsäljare och service

Munstycken till alkolås finns att beställa på Marknadsplatsen.

Dräger XT US artnr: 103270096
Dräger 5000/7000 artnr:108409681
Foxguard A2 artnr: 104410865
Foxguard A3 artnr: 104410873

Informationsmaterial

Dokument att ha i bilen

Regionservice kan erbjuda en rad prisvärda biogasbilar.  Biogas är en del av kretsloppet, dessutom är det lokalproducerat och bidrar inte med hälsofarliga emisioner. Fordonsgas är även 1-2 kronor billigare än bensin om man räknar om det i liter.

Ett av de politiska målen inom miljöområdet är att vi inom Västra Götalandsregionen ska vara fossiloberoende 2020. Det är upp till alla förvaltningar att följa de riktlinjer som finns. Årligen redovisas hur varje förvaltning reser i tjänsten och hur mycket bränslen av olika slag som gått år.

Följande drivmedelskort är upphandlade 

Bensin

Circle K, OKQ8 

Gas

Fordonsgas www.fordonsgas.se

E.ON (OKQ8-kortet kan användas på vissa tankstationer)

Så här tankar du gas.

El

Kontakta Regionens fordon.

Allmän information om elbil.

Etanol 

Circle K, OKQ8 

Diesel

Circle K, OKQ8

www.miljofordon.se

Om inte någon av ovanstående bensinbolag finns i anslutning till stationeringsorten, kontakta Regionens fordon.

Vad ingår i kortet?

Drivmedel, bilfärdstillbehör, tvättning och parkering

Kortbeställning

 1. Vid nytt fordon - ej ersättningsfordon - faxa/skicka nedanstående blankett till Regionens fordon 
  Beställning av drivmedelskort
 2. Utbyte av befintligt kort - kontakta Regionens fordon

Förlorat kort

Spärrning av drivmedelskort ska göras omedelbart när kortet förkommit.

 • Circle K 08-429 63 00
 • OKQ8 020-65 65 65
 • Fordonsgas 0771-52 02 00
 • Volvo 031-83 89 80
 • Preem 020-45 04 50

Drivmedelskort får aldrig lämnas obevakat pga stöldrisk. Drivmedelskort och kod får ej förvaras tillsammans. Varje fordon ska vara försedd med redovisningssystem (körjournal el liknande).

Ansvarig vid Regionservice

Johan Weiler.

Avtal med

Protector Försäkring.

Avtalsperiod

2018-01-01 -- 2020-12-31, med rätt till förlängning 12 + 12 månader.

Trafikförsäkring

Protector Försäkring.

Delkasko och vagnskada

Västra Götalandsregionen (egen regi).

Försäkringskonsult

Söderberg & Partners.

Skadereglerare

Claims Link AB, Elektravägen 53, 126 30 Hägersten. 
Telefon: 08-501 115 25, Jour: 0737-14 25 25
Epost: clm@soderbergpartners.se

                  

Fordonskort

Skadeanmälan - Motorfordon, maila till regionensfordon@vgregion.se och be om blankett.

Skadeanmälan - Stöld/skada motorfordon

Skadeanmälan - Glasskada

 • Alltid skadeanmälan till Claims Link AB.
 • Olika %-satser på självrisk vad gäller trafik, delkasko och vagnskada.
 • Vid utlandsresa
  Grönt kort - kontakta Regionens fordon, 0500-478600.
  Originalregistreringsbevis - kontakta Regionens fordon, i god tid före avresa.
 • Vid Skada, anmäl direkt till Claims Link AB för att försäkringen ska kunna utnyttjas.
 • Parkeringsskada, anmäl till polisen och skicka skadeanmälan till Claims Link AB.
 • Assistans.
  Äldre fordon och fordon utan fordonskort, kontakta Assistanskåren 020-912 912.
 • Vagnskadegaranti och nybilsgaranti. Se vidare Fordonsinformation.
 • Självrisk.
 • Oregistrerade fordon, anmäl via e-post till Regionens fordon så snart ni anskaffat eller avyttrat ett fordon. regionensfordon@vgregion.se 
 • Premie debiteras påföljande år men är försäkrat.
 • Vid korttidshyra av fordon eller hyra vid en längre period, se till att uthyrande firma ansvarar för försäkring då Regionen inte ansvarar för dessa leasingobjekt.
 • Skadeanmälningsblankett – Motorfordon sänds till brukaren vid varje uttag av nytt fordon.
 • Om ni saknar eller behöver extra blanketter kontakta Regionens fordon.

Rutiner vid skada
 1. Fyll i skadeanmälningsblankett.
 2. Anmälan sänds till Claims Link AB, Elektravägen 53, 126 30 Hägersten. 
  Telefon: 08-501 115 25, Jour: 0737-14 25 25 
  Epost: clm@soderbergpartners.se
 3. Vid skadegörelse. Anmälan görs på blanketter "Skadeanmälan stöld/skada motorfordon". Stöld ska anmälas samma dag ovillkorligen.
 4. Vid skada på fordon utan motpart och/eller personskada vid kollision ska kontakt tas med Claims Link AB, tel 08-501 115 25.
 5. Vid frågor ang motorfordonsförsäkring kan du även ringa till Regionservice, Regionens fordon, tel 0500-478600 eller skicka
  e-post: regionensfordon@vgregion.se
 6. I samband med skada/olycka får inga utfästelser eller medgivanden gentemot motpart göras.
 7. Beslut från Claims Link AB beträffande skada sänds till brukaren.
 8. Alla resande i fordonet är försäkrade.
 9. Försäkringen följer fordonet.

Fordonskort skall finnas i alla fordon som är beställda efter 2008-06-01.
Om ni saknar eller behöver fler - kontakta Regionens fordon.

Rutin för att registrera mätarställning i Fleas

Nu är det enkelt att registrera in mätarställning för era fordon via vår Fleaswebb. Vi behöver denna information månadsvis för att kunna stämma av bränsleförbrukning per månad. 

Hur gör jag?

Vi vill att ni registrerar mätarställning per den sista varje månad, dvs läs av vad mätarställningen var den sista i månaden, även om du inte registrerar förrän exempelvis den 7:e i månaden efter. Har du ingen uppgift per den sista i månaden så ta den som är närmast månadsskiftet.

Det kommer inte att gå ut några påminnelser utan vi förutsätter att ni kan få in det som en egen rutin som passar er bäst.

Följ nedan instruktioner. 

FLEAS

logga in: 
användarnamn: vgrid
lösen: samma som dator-/outlook lösen

Välj: rapportera mätarställning

Fyll i:       regnr              datum för avläsning          mätarställning i km
ex:           ABC123         161130                              21135

Observera att man måste skriva ihop registreringsnumret, annars får man meddelande om att registreringsnumret saknas i Fleas. 

Detta kommer att rapporteras direkt in i Fleas.

Problem med att logga in eller registrera mätarställning

Kontakta Annakarin Johansson 0500-478560 eller annakarin.johansson@vgregion.se

Förändring av kontaktperson eller annan rapportör

Är du inte längre kontaktperson för fordonet är vi tacksamma om du mailar till: regionensfordon@vgregion.se
Ange: ny kontaktperson, vgrid, telefonnummer, adress och mailadress.

Körjournal

Körjournaler ska sparas i 10 år.

Enhet/verksamhet/brukare ska själva:

 • Boka tid hos den billevantör där fordonet är uthämtat
 • Närvara vid besiktningen

Återlämna

 • Alla nycklar (minst 2 st)
 • Servicebok/instruktionsbok
 • Vinter/Sommardäck
 • Motorvärmare - sladd
 • Fordonet urplockat och rengjort
 • Avtvättat såväl in- som utvändigt

VIKTIGT!

Samtliga punkter ovan måste vara åtgärdade av Er för att leverantören ska avregistrera fordonet. I annat fall riskerar Ni att drabbas av fortsatta kostnader kring fordonet.

Skriv ut blanketten nedan för att ha med vid återlämnandet, den ska fyllas i av er och skickas/scannas till Regionens fordon, regionensfordon@vgregion.se
Återförsäljaren får ta kopia på ifylld blankett för eget bruk.

Återlämningsblankett

När ni ska avyttra övrig utrustning kontakta: Johan Weiler, 0500-478572, johan.weiler@vgregion.se

Hyrbilar

 • Vid inlämnade av fordon för service om trygghetsavtal/serviceavtal finns,
  ingår detta som regel i avtalet. Gäller fordon uttagna efter 2005-03-01.
  Om ni inte har trygghetsavtal/serviceavtal finns avtal hos leverantör
  om särskilda priser för korttidsleasing.
 • Vid övrigt behov av korttidsförhyrning, välj lämplig uthyrningsfirma.
 • Vid korttidshyra av fordon eller hyra vid en längre period, se till att uthyrande
  firma ansvarar för försäkring då Regionen inte ansvarar för dessa leasingobjekt.

Service, reparation och däck

 • Service och reparation betalas mot faktura av Regionens fordon. Serviceverkstaden ska skicka fakturan till: Västra Götalands Läns landsting, Regionservice, Skåningstorpsvägen 12, 541 65 SKÖVDE
 • Däckförvaring kan beställas hos fordonsleverantören eller annan lokal däckfirma. Fakturan ska skickas till: Västra Götalands Läns landsting, Regionservice, Skåningstorpsvägen 12, 541 65 SKÖVDE
 • Skifte sommar/vinterdäck. Från den 1 december till den 31 mars ska du ha vinterdäck på bilen. Senast den 15 april måste du byta bilens dubbdäck. Vinterdäck utan dubb får du köra med året runt.
  För mer information se Transportstyrelsens hemsida.

Transportstyrelsen 

Besiktning

 • Då fordon är äldre än 3 år ska besiktning genomföras hos Bilprovningen.
 • Regionens fordon vidaresänder påminnelse och rekvisition om besiktning till brukaren.
 • Brukaren svarar för att besiktning sker.
 • Kostnaden interndebiteras via FLEAS-filen från Regionens fordon.

Böter

 • Varje förare av fordon bär själv ansvar för framförandet av fordonet. Böter i samband med hastighetsöverträdelse, felparkering etc ska betalas av föraren.
 • Påminnelser från olika parkeringsbolag där p-böter ska betalas skickas till förvaltningen.

Tillbehör och reservdelar

Däck - finns i avtalet med varje leverantör under begreppet tillbehör. Kan även köpas/förvaras hos närmsta däckhandlare.

P-tillstånd till miljöfordon

Många kommuner har ändrat sina regler för miljöfordonsparkering. Vi hänvisar därför till respektive kommuns hemsida. Brukaren ansöker om p-tillstånd hos respektive kommun.

Information om hur leasingbilar får användas

 • Om du kör privat fordon i tjänsten står inte regionen för självrisken vid skada.
 • Annan person än regionanställd personal (t ex elever, praktikanter, patienter) får ej framföra fordon utan särskilt medgivande av respektive chef.
 • Fordon får endast användas för resa mellan arbetsplats/fordonets stationeringsplats och förrättningsställe/ort. Efter tjänsteresans slut ska fordonet återlämnas på stationeringsplatsen.
 • Verksamhetsansvariga ger tillstånd till anställd att ta hem fordon. Det gäller vid enstaka tillfällen – max 10 gånger per år eller 100 mil totalt, annars ska det förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler.
 • Vid skada gäller att regionen står för självrisk om anställd haft tillstånd att ta hem fordonet, i annat fall står anställd för självrisken.

Meny

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Beställning av fordon, förmånsbilar, ambulanser och sjuktransporter

Anna Karin Johansson

Ekonomiadministratör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Alkolås, beställning av fordon, tjänstefordon och försäljning av fordon

Johan Weiler

Koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Drivmedelskort, fakturor fordon

Caroline Willbo

Ekonomiadministratör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Försäkringar och skador

Johan Weiler

Koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarig för bilbokningssystemet

Marie Strand Cervin

Administrativ koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-03-17 11:59