Lön och pension

Löneservice administrerar löner, pensioner samt ger stöd och utbildning i Heroma till chefer och Heromarapportörer inom Västra Götalandsregionen.

Aktuellt från Löneservice

Senast uppdaterad: 2018-01-26 16:19