Lön och pension

Löneservice administrerar löner, pensioner samt ger stöd och utbildning i Heroma till chefer och Heromarapportörer inom Västra Götalandsregionen.