Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientfaktura

Aktuell information

 

 

Viktig information om E-frikort för privat vårdgivere.
Vi kommer att upphöra med support  gällande registering av frikort och besök . Samt frågor om frikort.  

Nu kan du få dina fakturor på e-faktura . Se information nedan.

Ni kan kontakta oss via 1177 e-tjänster om du har frågor om din faktura eller frikort. 
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

För interna användare :  Se info längre ner på sidan, Klicka på bilden.

Tillfällig förändring av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19 . Beslut i regionfullmäktige 2021-02-16.

 Beslut

1. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av patientavgifter på grund av covid-19, att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021:

Avgiften vid avbokat besök senare än 24 timmar innan avtalad tid tas bort.

Om väntetiden för en patient till ett besök/distanskontakt blir längre än 30 minuter efter avtalad tid, har patienten inte rätt att få tillbaka/slippa betala sin patientavgift.

Den extra avgiften om 100 kronor vid hembesök tas bort för personer som är 70 år eller äldre eller tillhör riskgrupp.

2. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket nedan, att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021:

Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning).

Vid förgävesresor faktureras inte vårdgivaren på grund av att förvaltningarna inte ska bli lidande ekonomiskt av snabba omprioriteringar i vården.

Ingen "bom-avgift" tas ut av patienten för sena avbokningar av taxi.

Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende på grund av covid-19 även om det inte är patientens folkbokföringsadress.

Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi.

Ersättning betalas för resor med egen båt till och från fastlandet från öarna i Västra Götalands skärgård för personer över 70 år eller de som har sjukreseintyg för taxi. Ersättningen är 450 kr för tur- och returresan.

 Egenavgift vid sittande sjuktransport till och från vårdinrättningar tas bort för personer med misstänk/bekräftad covid-19 som inte är i behov av ambulanssjukvård.

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att besluta om tillfällig förlängning av besluten, inklusive mindre justeringar, i syfte att minska smittspridningen. Detta gäller under förutsättning att fortsatt behov föreligger.

 

 

 

 

 

Som patient inom Västra Götalandsregionen, ska du inte komma till vården om du känner sig sjuk, förkyld eller har luftvägsbesvär. Det ska finnas en möjlighet att boka av besöket i sista stund. Om du avbokar ditt besök senare än 24 timmar innan din avtalade besökstid, kommer du inte att behöva betala en avgift för detta fram till och med den 31 december 2021.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att om väntetiden för en patient till ett besök/distanskontakt blir längre än 30 minuter efter avtalad tid, har patienten tillfälligt inte rätt att få tillbaka/slippa betala sin patientavgift. Detta gäller fram till och med den 31 december 2021.

Regionservice, Ekonomiservice, Patientfaktura, hanterar faktureringen av de vårdtillfällen som ej kunnat betalas eller ej blivit betalda kontant.

Detta sker genom så kallad samlingsfaktura det vill säga patienten får en faktura per kalendermånad som innehåller alla vårdkontakter som uppstått månaden innan. Fakturan kan därför innehålla såväl besöksavgifter, ambulanstransporter, debitering för Särskild Näring etc.

Patienter eller privatpersoner kommer i kontakt med oss via: 
Telefonnummer 010-441 04 00 eller via 1177, e-tjänster.
Telefontid kl 9.00-12.00 måndag till fredag.

Vi svarar på fakturarelaterade frågor, såsom betalningar och flytt av förfallodatum.

NU har du möjlighet att få e-faktura hos oss. Se information. 

E-faktura

En patientfaktura innehåller alla avgifter för offentlig vård som du haft den senaste kalendermånaden och som inte betalats kontant. Den kan innehålla någon eller några av nedanstående avgifter.

 • Öppenvårdsbesök
 • Inneliggande vård
 • Ambulanstransport
 • Sjuktransport
 • Egenavgift för sjukresa
 • Slutenvård
 • SÄRNÄR (Särskild näring) 
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hälsovård/hälsokontroll
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Journalkopior


”Enligt beslut i riksdagen ska vårdavgifter och avgifter för uteblivande från avtalet besök för patienter under 18 år betalas av förmyndaren (i regel vårdnadshavaren/förälder.
Det är förmyndarnas gemensamma ansvar att betala patientavgiften.”    

Fakturorna skickas ut en gång i månaden och avser de samlade vårdavgifterna för kalendermånaden innan.

Det går bra att få en särskild leveransadress upplagd. Skicka in blankett nedan .
När den inte är aktuell längre är det viktigt att man meddelar detta.

Blankett Annan adress

Kassan kan stämpla in besöket i högkostandskortet eller lämna kvitton på besöket direkt när det är gjort . 
När du har gjort besök på regiones vårdcentraler eller sjukhus så går besöket i direkt i efrikort. När du gjort besök för 1150 så blir det ett frikort.
Gör man besök på privat vårdcentral med avtal så får detta läggas in i efrikort av behörig personal.

 

Ring det telefonnummer som står angivet nedanför besöket på fakturan, för att få besöksavgiften makulerat.

På det inbetalningskort som följer med Din faktura står ett OCR nummer som är unikt för just Dig. Du kan använda det inbetalningskort som följer med, stryka 300 kr  skriv 80 kr och betala. Vårt bankgiro 394-5771 ange OCR numret - viktigt - och fyll i rätt belopp.Kontakta närmaste vårdgivare som utfärdar ditt frikort. Nu finns ett restbelopp kvar hos oss som är viktigt att det makuleras. Rutiner för hur man gör beroende på vilket sjukhus/mottagning besöket gäller se avsnitt för makulering.

Ring det telefonnummer som står angivet på fakturan

Har Du fått faktura för uteblivet besök fast Du ringt och avbokat - ej fått
kallelse skall Du alltid kontakta den mottagning som står på fakturan angående
detta

Här kan Du få veta vad som ingår i Ditt högkostnadsskydd och övriga patientavgifter.

Det går alldeles utmärkt att få fakturorna betalda via autogiro. Ladda ned
blankett här, eller ring oss så skickar vi detta till Dig.

Blankett- Kundbrev: Autogiro

Om fakturan innehåller fler sidor än en, så står det fortsätt på samtliga sidor utom den sista sidan, och det är  beloppet som står på sista sidan som gäller.

Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag.

Om du uteblir från en planerad åtgärd inom slutenvården utan att ha lämnat återbud får du betala en fast avgift på 300 kronor. Avbokningen måste ske senast 24 timmar innan avtalad tid. 

 Den patient som har hel aktivitetsersättning eller sjukersättning, och som är yngre än 40 år, betalar halv avgift under de 30 första dagarna av ett vårdtillfälle.
Detta är bortaget från och med 2018-01-01 enligt beslut i Regionfullmäktige . Så alla betalar 100 kr per dag..

Om en patient avlider betalar dödsboet patientavgiften för vårdtillfället.

 Högkostnadsskydd för patientavgifter i sluten vård

En patient i sluten vård debiteras patientavgifter på max 1 500 kr per löpande 30-dagarsperiod. Karensgrundande vård i detta högkostnadsskydd är sluten vård inom regionens område, driven av regionen eller av annan vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Högkostnadsskyddet i sluten vård omfattar endast invånare bosatta i Västra Götalandsregionen. Skyddet är individuellt och kan inte slås ihop med andra familjemedlemmars patientavgifter

Kontakta vårdavdelningen Du legat på för korrigering av detta. Vårdavdelningarna når du genom att ringa:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

031-342 10 00

Mölndals Sjukhus

031-343 10 00

Östra Sjukhuset

031-343 40 00

Frölunda Specialistsjukhus

031-342 50 00

Alingsås Lasarett

0322-22 60 00

Kungälvs Sjukhus

0303-98 000

NÄL

010-435 00 00

Uddevalla Sjukhus

010-435 00 00

Strömstads Sjukhus

010-435 00 00

SKAS

0500-43 10 00

SiF

0515-87 000

SiL

0510-85 000

SiM

0501-62 500

SÄS

033-616 10 00

Skall du få pengar åter betalt från oss på gund av frikort eller felbetalning.

Så sker alla våra återbetalningar via Swedbank.

Därför är det bra om du har en annan bank att gå in och registrar ditt konto hos Swedbank. Så slipper du få en utbetalnings avi .

Gå in på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/kontoregister , följ anvisningar på sidan.
Kan göras med bankid.

Patientfaktura

Kontakta oss

Telefon

Våra telefontider är måndag till fredag 09.00-12:00.   

De första dagarna efter fakturautskicket som sker runt den
12:e varje månad är det extra hårt tryck på våra telefoner och det blir ofta
långa väntetider. Om man väntar ca 5 dagar så är det lättare att komma fram till
oss
.

Det går även bra att skriva dina frågor till oss via 1177 e-tjänster om du har frågor om din faktura eller frikort. 
https://e-tjanster.1177.se/mvk/xhtmllogin/login.

 

Besök

Postadress

Patientfakturering
Östergatan 1
462 80 Vänersborg

Patientfaktura

Senast uppdaterad: 2021-03-12 14:17